ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ・อัพเดทล่าสุดในปี 2023

0
(0)

คุณกำลังอ่าน: “ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 32900 ครั้ง/เดือน. วันนี้ Hocvuighe.com จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ในบทความนี้

Contents:

ผลการค้นหาของ Google:

Wood work industry… – English for Business ภาษาอังกฤษธุรกิจ

Teak wood (ทีค วู้ด)ไม้สัก. Praduk /Rose wood (ประดุ๊ก/โรส วู้ด) ไม้ประดู่. Makah/Asian afzelia (มะค่า/เอเชี่ยน อั๊ฟซีเลีย) …. => อ่านเลย

แหล่งรวมไม้มะค่าเกรดA ครบทุกประเภทงาน ใจกลางลาดพร้าว 101

ไม้มะค่า เป็นไม้ที่นิยมนำไปใช้แปรรูปเป็นแผ่นพื้นไม้ บันไดไม้ วงกบไม้ ประตูไม้ … หลายๆ คนคงสงสัยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง ชื่อเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร …. => อ่านเลย

มะค่า คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมภาษาไทย …

น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Afzelia xylocarpa Craib ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบประดู่ ฝักแบน หนา แข็ง เนื้อไม้สีนํ้าตาลอมแดง ใช้ในการก่อสร้าง มะค่าโมง …. => อ่านเลย

*ไม้มะค่า* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service.. => อ่านเลย

-มะค่า- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese … ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib ในวงศ์ …. => อ่านเพิ่มเติม

*มะค่า* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … – Longdo Dict

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese … ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib ในวงศ์ …. => อ่านเพิ่มเติม

มะค่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese … ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib ในวงศ์ …. => อ่านเพิ่มเติม

มาทำความรู้จักไม้มะค่า – ThaiGoodWood

4 ส.ค. 2013 — 4 ส.ค. 2013. => อ่านเพิ่มเติม

ชื่อต้นไม้ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์

ชื่อต้นไม้ ไม้มะค่า … 26/5000 … จาก: ไทย. เป็น: อังกฤษ. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! The tree name.The wooden makha … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก …. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ”

สีไม้มะค่า พื้นไม้มะค่า เฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่า ไม้ ไม้ มะค่า ไม้มะค่า ภาษาอังกฤษ ไม้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ไม้ ภาษาอังกฤษ ไม้ ภาษาอังกฤษ ไม้ ไม้มะค่า อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ มะค่า ไม้ .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ อยู่ในหัวข้อ Q&A (ไทย) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

ไม้มะค่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service. => อ่านเพิ่มเติม

The Best ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ 2022 – Curtislovellmusic.com

3 ต.ค. 2022 — 3 ต.ค. 2022ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ภาพบางส่วนในหัวข้อ. ต้นไม้หนึ่งต้น (tnmainuengton) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ New Update. ศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary Thai- …. => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! Makha wood. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก! => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! Makha wood. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก! => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า การแปล – ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love …

ไม้มะค่า. ไม้มะค่า. 12/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย … => อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ

The Best ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ 2022 – Curtislovellmusic.com

3 ต.ค. 2022 — 3 ต.ค. 2022ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ภาพบางส่วนในหัวข้อ. ต้นไม้หนึ่งต้น (tnmainuengton) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ New Update. ศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary Thai- … => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! Makha wood. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก! => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! Makha wood. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก! => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า การแปล – ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love …

ไม้มะค่า. ไม้มะค่า. 12/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย … => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า การแปล. … ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]. คัดลอก! Wood makha. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]. คัดลอก! => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love Translation

ไม้มะค่า. ไม้มะค่า. 8/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย … => อ่านเพิ่มเติม

ไม้มะค่า การแปล – ไม้มะค่า อังกฤษ วิธีการพูด – ไทย แปลออนไลน์ – I Love …

ไม้มะค่า. ไม้มะค่า. 10/5000. ตรวจหาภาษา, กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย … => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

Wood work industry… – English for Business ภาษาอังกฤษธุรกิจ คืออะไร

 • คำจำกัดความ: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ? => ดูเลย
 • ทำไม: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ? => ดูเลย
 • ฉันจะ: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • วิธี ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ชอบ? => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ทำอย่างไร => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ ดีกว่า => ดูเลย
 • ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ค้นหา: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • โปรไฟล์: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • แผน:ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • รหัส: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย
 • บริการสินเชื่อทางการเงิน: ไม้ มะค่า ภาษา อังกฤษ => ดูเลย

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *