Mô đun 9 toán tiểu học

0
(0)

[ad_1]

10 câu hỏi trắc nghiệm đầu vào mô đun 9 toán tiểu học

10 câu hỏi trắc nghiệm đầu vào mô đun 9 toán tiểu học

Câu hỏi ôn tập đầu vào
1. Thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Phẩm chất

Thái độ

Năng lực cốt lõi

Năng lựcĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

2. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018, năng lực tư duy và lập luận toán học KHÔNG gắn với biểu hiện nào sau đây?

Quan sát và mô tả được kết quả của việc quan sát

Nêu được chứng cứ, lí lẽ, lập luận hợp lí trước khi kết luận

Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏiĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Tìm kiếm được sự tương đồng, khác biệt

3. Theo lí thuyết dạy học kiến tạo, phương án nào sau đây KHÔNG đúng:

Học sinh học bằng cách đồng hóa hay điều ứng những kiến thức, kinh nghiệm đã có cho phù hợp với những tình huống mới

Vai trò của giáo viên là tổ chức môi trường học tập

Vai trò của giáo viên bị xem nhẹĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Kiến thức nảy sinh ở mọi học sinh giống hệt nhau

4. Ý nào sau đây KHÔNG là đặc điểm của Vùng phát triển gần?

Người học đã tự mình thực hiện được nhiệm vụĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Người học cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn từ người khác

Người học sẽ tự mình thực hiện được nhiệm vụ tương tự

Người học chưa tự mình thực hiện được nhiệm vụ

5. Phương pháp dạy học nào có lợi thế trong việc hình thành, phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh?

Vấn đáp

Thực hành

Lớp học đảo ngượcĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Chia nhóm

6. Ý nào dưới đây KHÔNG là mục đích đánh giá học sinh tiểu học?

Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét

Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục, dạy học

Giúp giáo viên nhận ra học sinh giỏi nhất lớpĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Giúp học sinh tự học, tự điều chỉnh cách học

7. Phương pháp nào sau đây KHÔNG là phương pháp đánh giá?

Phương pháp trực quanĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh

Phương pháp kiểm tra viết

Phương pháp vấn đáp

8. Trong Thông tư 27 về Đánh giá học sinh tiểu học, câu hỏi, bài tập kiểm tra định kì được thiết kế theo mấy mức?

3 mứcĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

6 mức

5 mức

4 mức

9. Trong Thông tư 27 về Đánh giá học sinh tiểu học, vào cuối năm học, kết quả giáo dục học sinh được đánh giá theo những mức nào?

Cần cố gắng; Đạt; Tốt

Kém; Yếu; Trung bình; Khá; Giỏi; Xuất sắc

Chưa hoàn thành; Hoàn thành; Hoàn thành tốt; Hoàn thành xuất sắcĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

Chưa hoàn thành; Hoàn thành; Hoàn thành tốt

10. Trong Thông tư 27 về Đánh giá học sinh tiểu học, đánh giá của ai là quan trọng nhất?

Hiệu trưởng

Cha mẹ học sinh

Học sinh

Giáo viênĐáp án câu hỏi Mô đun 9 tin học tiểu học, trắc nghiệm và thảo luận, đáp án câu hỏi cuối khóa Mô đun 9 tin học tiểu học.

============================

Đồ hoạ thông tin

Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học

1. Đào tạo từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

2. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính khoa học.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính pháp lý.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Đảm bảo tính thực tiễn.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

3. Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng………………………….

môi trường giáo dục.

mục tiêu giáo dục.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

mô hình giáo dục.

điều kiện giáo dục.

4. Chọn đáp án SAI. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

5. Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

========================

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm nội dung 2 mô đun 9 toán tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất
Trong tài liệu đọc, học liệu số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số có sẵn và nguồn học liệu số tự tạo.

Nguồn học liệu số có bản quyền và nguồn học liệu số không bản quyền.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Toán. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng cá nhân.

2. Chọn các đáp án đúng
Theo tài liệu đọc, học liệu số bao gồm:

Trang web dưới dạng URLCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Máy tính và thiết bị liên quan

Giáo trình điện tửCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Video, phim ảnhCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

3. Chọn đáp án đúng nhất
Ứng dụng nào sau đây có thể được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Class Dojo

MS Outlook Express

MS PowerPointCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

GMail

4. Chọn đáp án đúng nhất
Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến tự động phản hồi kết quả, giáo viên dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

MS Word

MS Video Editor

KahootCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

MS PowerPoint

5. Chọn đáp án đúng nhất
Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2-3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

MS Word

MS Paint

Class Dojo

MS Video EditorCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

6. Chọn đáp án đúng nhất
GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Đồ dùng dạy học.

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

7. Chọn đáp án đúng nhất
Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

ActivInspire.

Projector.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Google Classroom.

Kahoot.

8. Chọn đáp án đúng nhất
Điều nào dưới đây KHÔNG đúng với Equation Editor?

Soạn thảo công thức toán học hoàn toàn từ các phím tắtCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Lưu trữ các công thức toán học thường dùng cho những lần sau

Soạn thảo công thức toán học từ chữ viết tay

Soạn thảo công thức toán học từ các biểu tượng kí hiệu trực quan

9. Chọn đáp án đúng nhất
Khi soạn thảo đề thi Toán lớp 4 với MS Word, chúng ta nên sử dụng công cụ nào để tạo ra các phân số?

Sử dụng Equation Editor và chọn biểu tượng phân sốCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Sử dụng các Textbox để tạo ra phân số

Công cụ Table trong MS Word, ẩn bớt một số đường kẻ thừa để có phân số

Vào menu Insert, Shapes, Line để tạo ra các đường kẻ ngang trong phân số

10. Chọn đáp án đúng nhất
Điều nào sau đây không đúng khi nói về việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Toán?

Tăng cường triển khai Google Classroom, Google Meets, MS Teams, Zoom để tạo nền tảng cho học sinh tiểu học tiếp cận công nghệ 4.0Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ cá nhân để tăng hiệu quả làm việc

Không phải công cụ phần mềm nào cũng có thể sử dụng giảng dạy

Giáo viên nên khai thác hình ảnh, âm thanh và các phần mềm phù hợp trong giảng dạy

Đáp án câu hỏi nội dung 3 module 9 toán tiểu học

1. Đâu là tiêu chí lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

Phù hợp với chương trình và nhu cầu người học.

Khả năng quản lí thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chúng khi khai thác, sử dụng.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

2. Chọn đáp án đúng nhất
Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT?

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

3. Chọn đáp án đúng nhất
Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

4 bước.

5 bước.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

3 bước.

6 bước.

4. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Câu trả lời
Bước 1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học
Bước 2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
Bước 3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
Bước 4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể
Bước 5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT?

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động học cụ thểCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

6. Chọn đáp án đúng nhất
GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Đồ dùng dạy học.

Thiết bị công nghệ.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

7. Chọn đáp án đúng nhất
Trong dạy học môn Toán, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Khởi động và Vận dụng

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụngCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Khởi động, Khám phá và Luyện tập

8. Chọn đáp án đúng nhất
Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

9. Chọn đáp án đúng nhất
Giáo viên muốn tự làm một số đoạn video để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Phần mềm nào sau đây phù hợp để giáo viên sử dụng?

Media Player

MS Video EditorCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

Adobe Flash

Video Analysis

10. Chọn đáp án đúng nhất
Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có địa chỉ là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://igiaoduc.vnCâu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 mô đun 9 toán tiểu học.

 

Đồ hoạ thông tin Đáp án câu hỏi nội dung 3 module 9 toán tiểu học

 

================

Câu hỏi thảo luận

Thầy/Cô liệt kê các thiết bị công nghệ đã sử dụng trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục môn Toán.

Trả lời:

Loại cơ bản: Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh.
Loại khác: Máy tính bảng, bảng tương tác, máy tính bỏ túi (máy tính cầm tay).

Thầy cô hãy chia sẻ một số học liệu số thầy cô đã sử dụng.

Trả lời:

Một số học liệu số: sách điện tử, bài kiểm tra dưới dạng tệp tin, các bài phát biểu, chương trình truyền hình, các loại hình ảnh, đồ họa thông tin, video, phim ảnh, hay các trang web chia sẻ tài nguyên, học liệu số. Những học liệu số này thường được lưu trữ dưới dạng tập tin, có phần mở rộng như sau:

– Các văn bản thông dụng: .docx, .pdf, .pptx, .flp, .xlsx, .rtf, .html, .epub

– Các bài phát biểu, phỏng vấn, chương trình truyền thanh, truyền hình, bài hát ở dạng phim (.mp4, .wmv, .avi, .mov), âm thanh (.mp3, .wav), hình ảnh (.jpg, .png, .gif).

Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số.

Trả lời:

Khai thác các nguồn học liệu số có sẵn từ các kho lưu trữ hay đường dẫn định hướng hệ thống từ Internet như https://olm.vn của Đại học Sư phạm Hà Nội, hỗ trợ học Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12, hoàn toàn miễn phí. Trang có nguồn học liệu số phong phú, cho phép tự tạo thêm; quản lí, tổ chức dạy và học trực tuyến; tự động chấm điểm, báo cáo kết quả HS; tích hợp dạy học trực tiếp qua Zoom.

Trang http://violympic.vn dành cho HS tham gia cuộc thi giải toán qua internet .

Trang https://blogtailieu.com cung cấp nhiều trò chơi học tập môn Toán, phù hợp với lứa tuổi tiểu học. để hỗ trợ học sinh trong việc học trực tuyến ứng phó với dịch bện Covid-19.

Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong hoạt động dạy học và giáo dục của bản thân như thế nào?

Trả lời:

Với tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp như hiện tại, các phần mềm học trực tuyến như OLM, Zoom Cloud Meeting, LMS. Phần mềm dạy học onlinne. Zoom Cloud Meeting bao gồm rất nhiều ưu điểm. Người dùng có thể truy cập Zoom Cloud Meeting trên cả điện thoại lẫn máy tính. Ngoài ra, phần mềm này cũng đảm bảo chất lượng đường truyền tốt, hình ảnh thông qua Zoom Cloud Meeting luôn được duy trì ổn định, rõ nét.

LMS (Learning Management System) còn có chức năng ghi lại video bài giảng, tạo điều kiện cho người học có thể xem lại ở bất cứ thời điểm nào.

Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý về các phần mềm mà bản thân đã từng sử dụng?

Trả lời:

Việc sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học có thể tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng trong giáo dục, công nghệ có thể đem đến cho giáo viên những trải nghiêm mới, phát kiến mới, phương thức mới trong giảng dạy và tương tác, phối hợp với học sinh, đặc biệt đang trong thời gian dihcj bệnh Covid-19 diễn biếp phức tạp thì việc dạy họ Online và sử dụng các phần mềm dạy học rất cần thiết. Khi sử dụng các phần mềm dạy học, giáo viên cầu lưu ý:

Thiết kế bài giảng phù hợp, linh hoạt với các bài thực hành thực tế để giúp học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt kiến thức.
Không lạm dụng video, hình ảnh quá mức vào bài giảng tránh làm mất sự tập trung của học sinh.
Không sử dụng quá nhiều hiệu ứng trình chiếu trong cùng một bài giảng.
Chọn hình nền, phông chữ đơn giản, dễ nhìn.
Kết hợp cả hai phương thức dạy học truyền thống bằng bảng đen vào những bài giảng có ứng dụng công nghệ.
Hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ thông tin bằng nhiều cách khác nhau. Cách nổi bật nhất là đưa ra bài tập và hướng dẫn học sinh thiết kế – làm bài có ứng dụng công nghệ thông tin, sau đó trình chiếu trước lớp.
Công nghệ thông tin đã mang lại nhiều hiệu quả trong giảng dạy. Để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn nữa, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức, nhà trường, giáo viên lẫn học sinh.

 

[ad_2]

Source link

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *