Kiểm Tra 15 Phút Online Sinh 7 Bài Sinh Sản Vô Tính Ở Sinh Vật-Đề 1

0
(0)

Kiểm tra 15 phút online Sinh 7 bài Sinh sản vô tính ở sinh vật-Đề 1. Các bạn làm thử để kiểm tra kiến thức và ôn tập.

0 of 10 questions completed

Questions:

Kiểm Tra Online Môn Sinh Lớp 7 Bài 39 Sinh Sản Vô Tính Ở Sinh Vật-Đề 1

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Bạn trả lời đúng 0 trong 10 câu hỏi

Thời gian bạn đã làm bài:

Time has elapsed

Điểm của bạn: 0
Số câu bạn đã làm: 0
Số câu bạn làm đúng: 0 với số điểm là 0
Số câu bạn làm sai: 0 với số điểm bị mất là 0

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?1- Lá 2 – Hoa 3 – Hạt 4 – Rễ 5 – Thân 6 – Củ 7- Căn hành 8 – Thân củ

Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

Trong sinh sản sinh dưỡng ở TV, cây mới được tạo ra:

 Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

 Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có:

 Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản?

 Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng:

 Trinh sinh thường gặp ở những loài nào sau đây?1. Ong. 2. Mối. 3. Giun dẹp. 4. Bọ xít. 5. Kiến. 6. Rệp.

Nhóm đv nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *