Kiểm Tra Online Sinh 7 Bài Ứng Dụng Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Sinh Vật Vào Thực Tiễn-Đề 2

0
(0)

Kiểm tra online Sinh 7 bài Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn-Đề 2. Các bạn làm thử để kiểm tra kiến thức và ôn tập.

0 of 10 questions completed

Questions:

Kiểm Tra Online Môn Sinh Lớp 7 Bài 37 Ứng Dụng Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Sinh Vật Vào Thực Tiễn-Đề 1

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Bạn trả lời đúng 0 trong 10 câu hỏi

Thời gian bạn đã làm bài:

Time has elapsed

Điểm của bạn: 0
Số câu bạn đã làm: 0
Số câu bạn làm đúng: 0 với số điểm là 0
Số câu bạn làm sai: 0 với số điểm bị mất là 0

Bộ phận của rễ chủ yếu hút nước và muối khoáng:

 Phát triển không qua biến thái có đặc điểm:

 Khi tế bào khí khổng no nước thì:

 Khi tế bào khí khổng mất nước thì:

Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng nào sau đây?

 Khi nuôi lợn ỉ, nên xuất chuồng lúc chúng đạt khối lượng 50 – 60 kg vì:

 Vì sao nuôi cá rô phi nên thu hoạch sau 1 năm mà không để lâu hơn?

 Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

 ĐV nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?

 Trong sản xuất nông nghiệp, người ta nhổ mạ lên rồi cấy nhằm mục đích: 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *