Đề giữa kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Nam

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 ma trận, bảng đặc tả, nội dung đề thi và bảng đáp án, biểu điểm đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ
Nhận biết:
– Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
– Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng:
– So sánh được hai số hữu tỉ.
Các phép tính với số hữu tỉ.
Thông hiểu:
– Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa).
– Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn(phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
Nhận biết:
– Nhận biết các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).
– Nhận biết được tia phân giác của một góc.
Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
Nhận biết: Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
Thông hiểu:
– Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.
– Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
Khái niệm định lí, chứng minh một định lí.
Nhận biết: Nhận biết được thế nào là một định lý.
Vận dụng: Chứng minh được một định lý.
Tam giác, tam giác bằng nhau.
Nhận biết: Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH