Đề giữa kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Nam

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 ma trận, bảng đặc tả, nội dung đề thi và bảng đáp án, biểu điểm đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

1. Khái niệm căn bậc hai. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A.
Về kiến thức: Hiểu khái niệm căn bậc hai của số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.
Về kỹ năng: Tính được căn bậc hai của số hoặc biểu thức là bình phương của số hoặc bình phương của biểu thức khác.
2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai.
Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai: khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai, khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai.
+ Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.
+ Biết dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của số dương cho trước.
3. Căn bậc ba.
Về kiến thức: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.
Về kỹ năng: Tính được căn bậc ba của các số biểu diễn được thành lập phươngcủa số khác.
1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Về kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức.
Về kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.
2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Về kiến thức:
+ Hiểu các định nghĩa: sin cos tan cot.
+ Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.
Về kỹ năng:
+ Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.
+ Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.
3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác) – Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Về kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
Về kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH