Đề cương ôn tập kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Thành Công – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập cuối học kì 1 môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC.
1) Tập hợp các số tự nhiên: Tập hợp. Cách ghi số và thứ tự trong tập số tự nhiên. Các phép toán, thứ tự thực hiện phép tính trên tập hợp số tự nhiên.
2) Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Số nguyên tố. Ước chung, ước chung lớn nhất. Bội chung, bội chung nhỏ nhất.
3) Số nguyên: Tập hợp số nguyên. Các phép toán trên tập hợp số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc. Ước và bội trên tập hợp số nguyên.
4) Các hình phẳng. Tính chu vi, diện tích của hình. Hình có trục đối xứng và tâm đối xứng.
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH