Đề cuối học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Tam Hiệp – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 trường THCS Tam Hiệp, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Tam Hiệp – Hà Nội:
+ Tìm b để đa thức f(x) = x4 − x3 + 6×2 – x + b chia hết cho đa thức g(x) = x2 – x + 5.
+ Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. a/ Chứng minh: Tứ giác AMND là hình chữ nhật. b/ Tính diện tích của hình chữ nhật AMND biết AD = 4cm và AB = 6cm. c/. Gọi I là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và MC. Chứng minh tứ giác MINK là hình thoi. d/ Tìm điều kiện của hình chữ nhật ABCD để tứ giác MINK là hình vuông?
+ Cho biểu thức M = 9×2 + 6y2 + 18x – 12xy – 12y – 27. Tìm giá trị nhỏ nhất của M.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH