Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Huệ – Quảng Nam

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề A và mã đề B.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MH vuông góc với AB tại H, kẻ MK vuông góc với AC tại K. a) Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật. b) Chứng minh K là trung điểm của AC. c) Gọi D là điểm đối xứng với M qua K. Chứng minh AM = CD. d) Đường thẳng BK cắt DC tại E và cắt AM tại F. Chứng minh 𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑩𝑩𝑩𝑩 𝟏𝟏 𝟑𝟑.
+ Tam giác ABC có BC = 10cm. Gọi M và N lần lựơt là trung điểm của AB và AC. Độ dài của MN là A. 10cm. B. 5cm. C. 20cm. D. 2,5cm.+
+ Hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm và AD = 10cm thì diện tích của hình chữ nhật ABCD là A. 2 48cm. B. 2 40cm. C. 2 80cm. D. 2 18cm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH