Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tiền Hải – Thái Bình

5
(1)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; đề thi được biên soạn theo hình thức 20% trắc nghiệm kết hợp 80% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và thang chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tiền Hải – Thái Bình:
+ Cho biểu thức: 2x 3 A x 1 và 2 x 3 6x 4 B x1 x1 x 1 với x 1. 1) Tính giá trị của A khi x 2. 2) Rút gọn biểu thức B. 3) Tìm các số nguyên dương x để biểu thức P = A.B nhận giá trị nguyên.
+ Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm E, trên tia đối của tia DC lấy điểm F sao cho FAD EAB. 1) Chứng minh: AFD AEB. 2) Gọi I là trung điểm của của EF, M là giao điểm của của AI và CD. Qua E kẻ đường thẳng song song với CD và cắt AI tại N. Chứng minh: AI EF và tứ giác MENF là hình thoi. 3) Chứng minh: AME ADM AEB S S S.
+ Các số x, y, z thoả mãn (x y z)(xy yz zx) 2023 và xyz 2023. Tính giá trị của biểu thức: 2 22 T (x y 2023)(y z 2023)(z x 2023).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH