Bài tập chất lượng 3 đường trung tuyến có lời giải

0
(0)

[ad_1]

Bài tập tính chất 3 đường trung tuyến có lời giải. 3 đường tính chất trung tuyến is a in the important content in the learning 2 image 7. Học sinh sẽ sử dụng tính chất này trong suốt những năm học sau này nữa. Bạn nên ghi nhớ và vận dụng thành thạo quản lý thành các bài tập là điều kiện cần.

Tài liệu đã tổng hợp lại toàn bộ lý thuyết, các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó. Phần lời giải rất chi tiết giúp các em học tự sinh tại nhà.

Bài tập tính chất 3 đường trung tuyến có lời giải.

Cần nhớ kiến ​​thức

1. Đường trung tuyến của tam giác

– Đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường trung tuyến (xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC) của tam giác ABC. Đôi khi, đường thẳng AM còn được gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC.

Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Định lý: Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài của đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.

Bài tập tính chất 3 đường trung tuyến
Bài tập tính chất 3 đường trung tuyến

Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm.

– Định lý 1: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm gặp nhau của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác đó.

– Định lý 2: Vị trí trọng tâm: Trọng tâm của một tam giác mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài của đường trung tâm đi qua đỉnh đó.

– Tính chất 1: Khoảng cách từ trọng tâm đến trung điểm của mỗi cạnh bằng 1/3 đường dài độ dài tương ứng với cạnh đó

– Tính chất 2: Mỗi trung tuyến chia diện tích của tam giác thành hai phần bằng nhau. Ba trung tuyến chia tam giác thành sáu giác nhỏ với tích bằng nhau.

3. Đường trung tuyến trong tam giác cân

+) Tính chất 1: Đường trung tuyến ứng từ đỉnh sẽ vuông góc với cạnh đáy (nó là đường trung trực của cạnh đáy)

+) Tính chất 2: Đường trung tuyến ứng từ đỉnh sẽ chia đỉnh thành 2 góc bằng nhau (Nó là đường phân giác của đỉnh).

+) Tính chất 3: Có đầy đủ các tính chất của đường trung tuyến tam giác thông thường

4. Đường trung tuyến trong tam giác đều

+) Tính chất 1: Ba đường trung tuyến của tam giác đều có độ dài bằng nhau.

+) Tính chất 2: Ba đường trung tuyến đồng thời là 3 đường trung trực và đường phân giác của tam giác đều.

+) Tính chất 3: Có đầy đủ các chất của đường trung tuyến tam giác cân

5. Đường trung tuyến trong tam giác vuông

– Trong tam giác vuông, đường trung tuyến cạnh huyền sẽ có chiều dài bằng cạnh huyền. Nó sẽ có đầy đủ các chất của đường trung tuyến tam giác thông thường.

6. Đường trung tuyến trong tam giác vuông cân

– Tam giác cân là một tam giác có một góc với hai cạnh vuông bằng nhau và bằng a. Do đó, trung tuyến trong tam giác vuông mà kết nối từ góc cạnh đối diện sẽ là một đoạn vuông góc với cạnh huyền và bằng một phần hai của nó.

[ad_2]

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *