Các chuyên đề học tập môn Toán 7 phần Hình học

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 469 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập môn Toán 7 phần Hình học.

Hình học 7 – Chuyên đề 1. Góc ở vị trí đặc biệt.
Hình học 7 – Chuyên đề 2. Hai đường thẳng song song.
Hình học 7 – Chuyên đề 3. Tiên đề Ơ-clit.
Hình học 7 – Chuyên đề 4. Định lí, chứng minh định lí.
Hình học 7 – Chuyên đề 5. Tổng các góc của một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 6. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 7. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Hình học 7 – Chuyên đề 9.1. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
Hình học 7 – Chuyên đề 9.2. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
Hình học 7 – Chuyên đề 10. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 11. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
Hình học 7 – Chuyên đề 12. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 13.1. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 13.2. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 14.1. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 14.2. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 15. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Hình học 7 – Chuyên đề 16. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *