Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Tây Mỗ – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 lần 3 năm học 2022 – 2023 trường THCS Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; kỳ thi được diễn ra vào ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Tây Mỗ – Hà Nội:
+ Cho hàm số bậc nhất y = (3 − m)x + m − 1 với m là tham số và m khác 3. a) Tìm m để hàm số trên là hàm số đồng biến. b) Vẽ đồ thị hàm số tại m = 5. c) Tính khoảng cách từ gốc toạ độ đến đồ thị vừa vẽ ở câu b, đơn vị trên các trục là xentimet.
+ Đài quan sát ở Toronto, Ontario, Canada cao 533m. Ở một thời điểm trong ngày, mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu ? (kết quả làm tròn đến phút).
+ Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC, AH. a) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh: AB.AF = AC.AE c) Gọi là trung điểm của BC. Vẽ đường tròn đường kính AH. Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH. d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để IE = EF.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH