Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Marie Curie – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường Marie Curie, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm (30% số điểm) + 05 câu tự luận (70% số điểm), thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường Marie Curie – Hà Nội:
+ Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của đáy dưới là 4cm, 5cm và chiều cao là 12 cm. Thể tích của hộp sữa đó là?
+ Chọn câu trả lời đúng: A. Hai góc có tổng số đo bằng 180° là hai góc kề bù. B. Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh. C. Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó. D. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b thì: Hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau.
+ Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Biết rằng số cây của lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt tỉ lệ với 6; 4; 5 và tổng số cây của hai lớp 7A, 7B trồng được nhiều hơn của lớp 7C là 50 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH