Tóm tắt kiến thức Toán 7 học kì 1

0
(0)

Tài liệu gồm 15 trang, tóm tắt kiến thức Toán 7 phần nội dung học kì 1, giúp học sinh lớp 7 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 7.

BÀI 1 TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ.
BÀI 2 CÁC PHÉP TÍNH CỦA SỐ HỮU TỈ.
BÀI 3 LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
BÀI 4 QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ.
BÀI 5 SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC.
BÀI 6 SỐ THỰC. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ THỰC.
BÀI 7 LÀM TRÒN SỐ VÀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ.
BÀI 8 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG.
BÀI 9 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC.
BÀI 10 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA LĂNG TRỤ ĐỨNG.
BÀI 11 CÁC GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT.
BÀI 12 TIA PHÂN GIÁC.
BÀI 13 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
BÀI 14 ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ.
BÀI 15 THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU.
BÀI 16 BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT.
BÀI 17 BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG.
BÀI 18 CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH