Đề khảo sát lần 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh:
+ Cho các khẳng định sau: (1) Qua ba điểm phân biệt chỉ vẽ được một đường tròn duy nhất. (2) Có vô số đường tròn đi qua hai điểm phân biệt. (3) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm ở trung điểm của cạnh lớn nhất. (4) Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây ấy. Số khẳng định đúng?
+ Cho hàm số y = (m − 1)x + 2 − m (với m là tham số). a) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 3. b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5. c) Chứng minh rằng khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đồ thị hàm số không vượt quá 2.
+ Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm E bất kỳ (khác A và B). Gọi F là điểm đối xứng với E qua O. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, đường thẳng này cắt các tia AE, AF lần lượt tại M và N. a) Chứng minh AE.AM = AF.AN. b) Tìm vị trí của E trên đường tròn (O) để đoạn thẳng MN có độ dài nhỏ nhất.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH