Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 07 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thủ Đức – TP HCM:
+ Cho hàm số y = 2x có đồ thị là (d1) và hàm số y = -x + 4 4 có đồ thị là (d2) a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy. b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết đường thẳng (d3) song song với (d1) và đường thẳng (d3) đi qua điểm A(2;2).
+ Lúc đầu, trong kho hàng của một công ty có 150 tấn hàng. Mỗi ngày công ty xuất kho 5 tấn hàng. Gọi y là số tấn hàng còn lại trong kho sau x ngày xuất kho. a) Hãy viết công thức tính số tấn hàng còn lại trong kho sau x ngày xuất kho. b) Hỏi sau bao nhiêu ngày số hàng trong kho sẽ hết?
+ Một con dốc có góc nghiêng CBA = 30° so với mặt đất bằng phẳng, định dốc có độ cao CA = 500m (hình vẽ). a) Tính độ dài BC của con dốc? b) Một người di chuyển trên dốc, khi còn cách đỉnh dốc 150m (tại vị trí K) thì người đó đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất bằng phẳng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH