Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 01 trang với 05 bài toán hình thức tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Cho hàm số y = (m − 2)x + 2 với m = 2 có đồ thị là đường thẳng (d) a) Vẽ đồ thị hàm số trên khi m = 3 b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d): y = -5x + 1 c) Đường thẳng (d) cắt trục Ox tại điểm A, cắt trục Oy tại điểm B. Tìm giá trị của m để diện tích tam giác ABO bằng 1.
+ Toán thực tế: Một chiếc máy bay cất cánh theo góc 23° so với phương nằm ngang. Hỏi muốn đạt độ cao 2000m thì máy bay phải bay một quãng đường là bao nhiêu mét? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
+ Cho (O;R). Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, vẽ các tiếp tuyến AB, AC với (O) có B, C là tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AO và dây BC. Kẻ đường kính BD. a) Chứng minh 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn? b) Biết R = 3cm. Tính độ dài tích OA.OH c) Tiếp tuyến của (O) tại D cắt BC tại E. Chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác OCE?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH