Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện cấp THCS môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 14 tháng 01 năm 2023.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi huyện Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Yên Phong – Bắc Ninh:
+ Xác định các số a và b sao cho đa thức x3 + ax + b chia cho đa thức x + 1 có dư là 7, chia cho đa thức x − 3 có dư là -5. Tìm x thỏa mãn (x2 − 4x)2 + 2(x − 2)2 = 43.
+ Tìm tất cả các số nguyên x, y sao cho (y + 2)x2 + 1 = y2. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho số 9n + 11 viết được dưới dạng tích của k số tự nhiên liên tiếp với k ≥ 2.
+ Cho tam giác ABC sao cho AB < AC. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACGH. 1. Chứng minh BH = EC. 2. Vẽ hình bình hành AEFH. Chứng minh rằng AF vuông góc với BC. 3. Gọi O là giao điểm của các đường trung trực của tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của EH và BC, biết OH = OE. Chứng minh tứ giác AMON là hình bình hành và tính góc BOC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH