Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học

0
(0)

[ad_1]

Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học

Đáp án mô đun 9 GDTC tiểu học câu hỏi ôn tập

Ôn tập

1. Năng lực thể chất được mô tả trong Chương trình GDPT 2018, môn Giáo dục Thể chất, gồm bao nhiêu năng lực thành phần?

3Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5

4

2

2. Trong chương trình môn GDTC, chương trình GDPT 2018, phần kiến thức chung là nội dung nào sau đây?

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

3. Mục tiêu bài học cần đảm bảo các yêu cầu nào sau đậy:

Đảm bảo tính khoa học, cơ bản, thực tiễn và cập nhật

Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, đo lường và đánh giá được

Bám sát yêu cầu cần đạt của nội dung dạy học, NL GDTC, NL chung cốt lõi, PC chủ yếu trong CT môn GDTC và CT tổng thể
4. Quan điểm hiện đại về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh chú trọng đến yếu tố đánh giá nào sau đây?

Đánh giá kết quả học tập.

Các đáp án đều sai.

Các đáp án đều đúng.

Đánh giá quá trình.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5. Môn GDTC trong Chương trình GDPT 2018 kế thừa những nội dung nào của chương trình GDPT 2006, môn Thể dục hiện hành?

Nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu, nội dung và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu, nội dung, phương pháp.

Mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

6. Chọn 1 ý kiến mà thầy cô thấy phù hợp nhất khi lựa chọn thiết bị, phương tiện dạy học phát triển năng lực HS?

Khi sử dụng phương tiện dạy học bắt buộc phải tổ chức cho HS theo nhóm nhỏ.

Trong dạy học GDTC, bắt buộc phải sử dụng phương tiện trực quan thì mới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Phương tiện dạy học giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú học tập, nâng cao lòng tin của HS và khoa học, giúp HS dễ hiểu bài, hiểu bài sâu sắc hơn và nhớ bài lâu hơn.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Mỗi phương tiện, thiết bị chỉ có thể giúp phát triển một năng lực thành phần của năng lực thể chất do vậy cần lựa chọn đúng phương tiện để đạt được mục tiêu.

7. Mục đích chủ yếu nhất của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ..

Các đáp án đều sai.

Các đáp án đều đúng.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống
8. Khi thiết kế KHBD, ở “hoạt động Vận dụng” được hiểu là:

Vận dụng được các KT, KN của các động tác, bài tập đã học vào học các môn khác

Vận dụng được các KT, KN của các động tác, bài tập đã học vào thực tiễn cuộc sống.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Vận dụng được các KT, KN của các động tác, bài tập đã học vào hoạt động tập thể.

Vận dụng được các KT, KN của các động tác, bài tập đã học khi tham gia giao thông

9. Chọn 1 ý kiến mô tả về hiệu quả việc sử dụng phương pháp thi đấu trong dạy học môn GDTC mà thầy cô thấy phù hợp nhất?

Tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho giờ học .

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật động tác, phát triển các tố chất. Giáo dục đạo đức, ý chí, tính kỷ luật, tính đồng đội.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Phát triển tối ưu phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật đã học.

10. Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên?

Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác..Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học.

Đáp án nội dung 1 mô đun 9 thể chất tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 1

1. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễnĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đảm bảo tính pháp lý.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính khoa học.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

2.  ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

ADDIE.

B-Learning.

MOOC.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

STEM.

3. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

4. Để lựa chọn một loại hình E-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5. Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là:

Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Gợi ý đáp án mô đun 9 GDTC tiểu học nội dung 2

Câu hỏi đánh giá nội dung 2

1. Một số thiết bị công nghệ cơ bản hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Máy chiếuĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Thiết bị âm thanhĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Điện thoại thông minh

Máy vi tính (PC & Laptop)Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

2. Một số thiết bị công nghệ nâng cao hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Bảng tương tácĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Thiết bị âm thanh

Điện thoại thông minh

Máy tính bảngĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vnĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

4. Để hướng dẫn cho học sinh tập luyện theo học liệu trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft PowerPoint.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

ChordPulse.

Video Editor.

Musescore.

5. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về nội dung bài tập thể dục, giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Microsoft Power Point.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Google from

Google Classroom

Video Editor.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài nhạc cho HS tập luyện trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Đồ dùng dạy học.

Nguồn học liệu số.

7. Muốn thiết kế các câu hỏi kiểm tra đánh giá về lý thuyết kỹ thuật động tác trong hoạt động hình thành kiến thức mới, GV có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây:

Youtube

Padlet

Quizizz

Microsoft Power Point.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

8. Muốn hỗ trợ quản lý lớp học GDTC và hỗ trợ học sinh trực tuyến, GV có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây:

GmailĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Google Meet.

ZaloĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Google Classroom.

9. Giáo viên biên tập video bài học trên phần mềm Video editor. Giáo viên đang thực hiện:

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

10.Giáo viên trình chiếu nội dung thực hành luyện tập bằng phần mềm Youtube cho HS xem. Giáo viên đang thực hiện:

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Gợi ý đáp án mô đun 9 nội dung 3 môn giáo dục thể chất tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 3

1. Có bao nhiêu hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học môn GDTC cấp Tiểu học?

3Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5

2

4

2. Phân tích đặc trưng môn GDTC, việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục học sinh Tiểu học cần lưu ý các nguyên tắc nào sau đây?

Nguyên tắc tích cực hóa

Nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt

Nguyên tắc an toàn về con người và thiết bịĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Nguyên tắc hiệu quảĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

3. Khi dạy học chủ đề thể thao tự chọn trong môn GDTC cấp Tiểu học, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sau đây để thiết kế bài giảng?

MS Office.

MS Teams.

Microsoft PowerPoint.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Gmail.
4. Ứng dụng CNTT trong dạy học GDTC ở cấp Tiểu học có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Ngôn ngữ.

Công nghệ.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Tính toán.

Tin học.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5. Khi tổ chức dạy học chủ đề “Bài tập Thể dục”, thay cho các phương pháp truyền thống, GV có thể chọn phần mềm/ công cụ nào sau đây để tăng cường hình tượng hóa chuyển động của động tác cho HS?

Video Editor.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Kahoot.

Google Forms.

SlowMo Video.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

6. Khi dạy học nội dung kiến thức chung về Giáo dục thể chất (Chương trình môn GDTC 2018 cấp Tiểu học), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Powerpoint.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Microsoft Team.

Youtube.

Video Editor.

7. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục?

Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng cntt trong dạy học.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

8. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời
1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học
2  Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

9. Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như: phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, video.” thuộc bước nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thểĐáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

10. Ba hình thức đào tạo có ứng dụng CNTT được sử dụng phổ biến là

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến, và dạy học trực tuyến hoàn toàn.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Đáp án câu hỏi nội dung 4 mô đun 9 Giáo dục thể chất tiểu học

Câu hỏi đánh giá nội dung 4

1. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Tự học và chia sẻ với đồng nghiệp.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

3. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Thiết kế được kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp; và triển khai, thực hiện các kế hoạch .Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Thiết kế được kế hoạch tự học và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp .

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp ; và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp .

Triển khai kế hoạch tự học và thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp .

4. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ ở dạng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Hỗ trợ với mô hình 1-1 hay 1-n

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

5. Đối với môn GDTC, ngoài việc khai thác các học liệu từ SGK, từ nguồn dữ liệu mở trên Internet, tổ bộ môn, cá nhân giáo viên cần:

Tìm kiếm các kho học liệu số GDTC từ cộng đồng chuyên môn qua mạng xã hội

Tạo kho học liệu số GDTC riêng nhưng không nên chia sẻ cho cộng đồng chuyên môn.

Tạo kho học liệu số riêng để sử dụng nội bộ

Tạo kho học liệu số GDTC riêng và chia sẻ trong cộng đồng chuyên môn.Đáp án Mô đun 9 GDTC tiểu học, đáp án mô đun 9 giáo dục thể chất tiểu học.

Tài liệu tham khảo Module 9 giáo dục thể chất tiểu học

Nội dung đang cập nhật

Tài liệu tham khảo Link google drive

Nội dung được chia sẻ full tại:

Mô đun 9 Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

Ngân hàng Câu hỏi ôn tập mô đun 9 tất cả các môn

Sản phẩm cuối khóa mô đun 9 Gdtc tiểu học

KẾ HOẠC DẠY HỌC 6

Chủ đề 1: CHẠY CỰ LY NGẮN (60m)

Bài 1; Tiết 01: Các động tác bộ trợ kỹ thuật chạy cự ly ngắn

Ngày soạn:…………………………..

Ngày giảng: ……………………………..                            Kiểm diện……………………………….

  1. MỤC TIÊU.
  2. Kiến thức:

– Tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện chạy cự ly ngắn. Học các động tác bổ trợ kĩ thuật

chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi); Trò chơi “Bật nhảy tiếp sức”

  1. Năng lực

2.1. Năng lực chung

          – Năng lực tự chủ và tự học: HS có ý thức tập luyện cá nhân, phát huy năng lực tự học trong tập luyện

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thuật ngữ, phân công hợp tác cặp đôi để hoàn thành bài tập và trò chơi

– Năng lực giải quyết vấn đề:  HS biết phát hiện lỗi sai của mình và của bạn khi tập luyện. Cùng bạn nhận xét về lỗi sai và khắc phục được khi tập luyện.

2.2. Năng lực đặc thù

          – Chăm sóc sức khỏe: HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập trước, trong và khi kết thúc tiết học

– Vận động cơ bản:

+ HS thực hiện được các động tác khởi động, động tác bổ trợ kỹ thuật chạy cự ly ngắn

+ HS Biết cách thực hiên các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi); Biết thực hiện trò chơi “Bật nhảy tiếp sức”.

– Hoạt động thể dục thể thao: HS biết tham gia tích cực các hoạt động thi đua, trình diễn, hoạt động trò chơi

  1. Phẩm chất

– Góp phần hình thành các phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm: HS nghiêm túc tích cực trong tập luyện, giúp đỡ bạn tập, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể

  1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

2.1. Địa điểm: Sân tập thể thao của trường

2.2. Phương tiện.

– Giáo viên: 01 tranh, ảnh về  chế độ dinh dưỡng, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi khổ A1; 03 cờ đích, còi, vôi.

– Học sinh: vệ sinh sân tập chuẩn bị trang phục thể thao

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Thời lượng Các hoạt động học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết bị, đồ dùng dạy học Công cụ ĐG
(1) (2) (3) (4) (5)
5 phút Hoạt động 1: Mở đầu
2 phút 1. Kiểm tra vệ sinh sân tập, sức khỏe của HS; phổ biến nhiệm vụ giờ học – Cùng cán sự đi kiểm tra sân, dụng cụ an toàn

– Tiếp nhận tình hình sức khỏe của HS

– Phổ biến nhiệm vụ giờ học: Tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện chạy cự ly ngắn. Học các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn.

– Cá nhân kiểm tra và chỉnh sửa trang phục

– Báo cáo tình hình sức khỏe, khi giáo viên hỏi

– Học sinh hiểu rõ nhiệm vụ bài học Tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện chạy cự ly ngắn. Tập luyện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn.

– Còi

– cờ

– Tranh

– Hôm nay sức khỏe của các em thế nào?

– Các em có hiểu nhiệm vụ tiết học hôm nay không?

6-8 phút 2. Khởi động chung – Cùng cán sự điều khiển

– Quan sát HS thực hiện, sửa sai, nhắc nhở

–  Còi, cờ mốc, cọc tiêu, Nhận xét của GV về mực độ thực hiện

(Phụ lục 1)

3. Khởi động chuyên môn trong chạy cự ly ngắn – GV hướng dẫn, làm mẫu cho học sinh quan sát

– Phân tích, giảng giải

– Tổ chức khởi động

– HS quan sát, thực hiện theo hiệu lệnh của GV

– Chủ động, tích cực tập luyện

– Nhận xét của GV về mức độ thực hiện

( Phụ lục 2)

8 phút Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2 phút 1.Tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện chạy cự ly ngắn. – Gv khắc sâu kiến thức về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện cho hs.   Tranh, ảnh về chế độ dinh (Phụ lục 4)
3 phút 2.Học các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi); – GV khắc sâu kiến thức, các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi) – Tập luyện theo hướng dẫn của cán sự lớp và giáo viên

– Tích cực chủ động tập luyện, giúp đỡ người cùng tập

Tranh, ảnh , còi, cờ, cọc tiêu (Phụ lục 3)
22 phút Hoạt động 3: Luyện tập
6 phút 1. Tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện chạy cự ly ngắn. – Gv đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể chất. Dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển thể chất… – Hs chú ý lắng nghe và nhận biết được nội dung bài học Tranh ảnh minh họa (Phụ lục 4)
2 phút 1. Hoạt động củng cố kiến thức – Gv đưa ra câu hỏi – Hs lần lượt trả lời những câu hỏi của gv đưa ra.

– Hs và gv cùng nhận xét

10 phút 2. Học các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi – GV tổ chức luyện tập

– GV quan sát, sửa sai

– Thực hiện đồng loạt, nhóm, cặp đôi

– Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly ngắn (Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi)

 

Động tác mẫu, còi, cờ, cọc tiêu (Phụ lục 3)
2 phút 2. Hoạt động củng cố kiến thức – GV tổ chức thi đua giữa các tổ – HS thực hiện kỹ thuật bài học.

– Từng tổ lên thực hiện và trình diễn

5 phút 3. Trò chơi vận động:

“Bật nhảy tiếp sức”

– Hướng dẫn cách chơi, phổ biến yêu cầu của trò chơi

– Chia lớp thành 3 tổ, 8 hoăc 9 người /1 tổ

– Tổ chức trò chơi

– Khi có tín hiệu của GV từng người của mỗi đội, thực hiện bật nhảy bằng hai vân, hai tay ôm gáy bật nhảy đến cọc tiêu cách 10m thực hiện quay lại, trạm tay vào tay của người thứ 2. Cứ như vậy thực hiện hết số lượng thành viên. Đội nào thực hiện hết trước sẽ giành chiến thắng Còi, cờ mốc, thước đo… (Phụ lục 5)
5 phút Hoạt động 4: Vận dụng
1. Đánh giá tình hình học tập của học sinh – Nhận xét thái độ, kết quả luyện tập của học sinh – Tiếp thu ý kiến của giáo viên (Phụ lục 6)
2. Vận dụng các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi  vào cuộc sống. – Hướng dẫn HS cách vận dụng các động tác bổ trợ như chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi – HS vận dụng các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi  vào rèn luyện sức khỏe hàng ngày (Phụ lục 7)
5 phút Hoạt động 5: Kết thúc
Hồi phục sau tập luyện Hồi tĩnh nhận xét tiết học, hướng dẫn HS tự tập luyện. HS thả lỏng sau tập luyện (Phụ lục 7)

PHỤ LỤC 1: Nhận xét của giáo viên về mức độ thực hiện khởi động chung

Nội dung đánh giá Mức 4 -Tốt

100%

Mức 3 – Khá

70%

Mức 2- Trung bình

50%

Mức 1 – Yếu

Dưới 50%

Mức độ hoàn thành động tác – Thực hiện động tác đúng, đủ yêu cầu bài khởi động – Thực hiện đủ động tác – Thực hiện đủ,  động tác chưa chính xác – Thực hiện thiếu, không thực hiện động tác
Thái độ học tập – Nghiêm túc, Nhiệt tình, tích cực, chủ động – Thực hiện nghiêm túc, tích cực – Chưa tích cực, không chú ý – Không học, không tham gia, không hợp tác

              PHỤ LỤC 2: Nhận xét của giáo viên về mức độ thực hiện khởi động chuyên môn

Nội dung đánh giá Mức 4 -Tốt

100%

Mức 3 – Khá

70%

Mức 2- Trung bình

50%

Mức 1 – Yếu

Dưới 50%

Mức độ hoàn thành động tác – Thực hiện động tác đúng, đủ yêu cầu bài khởi động – Thực hiện đủ, động tác chính xác – Thực hiện đủ,  động tác chưa chính xác – Thực hiện thiếu, không thực hiện động tác
Thái độ học tập – Nghiêm túc, Nhiệt tình, tích cực, chủ động – Thực hiện nghiêm túc, tích cực – Chưa tích cực, không chú ý – Không học, không tham gia, không hợp tác

PHỤ LỤC 3: Đánh giá mức độ học sinh hoàn thành bài tập bộ trợ chạy cự ly ngắn

Tiêu chí đánh giá Mức 4 -Tốt Mức 3 – Khá Mức 2- Trung bình Mức 1 – Yếu
Mức độ hoàn thiện – HS biết vận dụng và thực hiện tốt đông tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

– Thực hiện được hết biên độ động tác

– HS thực hiện được đông tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

Thực hiện chưa hết biên độ động tác

– Biết thực hiện nhưng động các chưa phối hợp nhịp nhàng chạy các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

Thực hiện chưa hết biên độ động tác

– Phối hợp chưa tốt, sai khi thực hiện động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.
Thái độ học tập – Nghiêm túc, Nhiệt tình, tích cực, chủ động – Thực hiện nghiêm túc, tích cực – Chưa tích cực, không chú ý – Không học, không tham gia, không hợp tác

PHỤ LỤC 4: Đánh giá của giáo viên về mức độ nhận thức và hiểu biết của hs về chế độn dinh dưỡng trong tập luyện TDTT.

Nội dung đánh giá Mức 4 -Tốt

100%

(Điểm 9- 10)

Mức 3 – Khá

70%

(Điểm 7- 8)

Mức 2- Trung bình

50%

(Điểm 5- 6)

Mức 1 – Yếu

Dưới 50%

(Điểm 1- 4)

Mức độ hoàn thành – Hiểu các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể thể chất. các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với  đời sống và phát triển của con người. – Hiểu tương đối về các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể thể chất. các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với  đời sống và phát triển của con người. Hiểu chưa đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể  chất. các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với  đời sống và phát triển của con người. – Chưa nắm được về các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể thể chất. các chất dinh dưỡng thiết yếu đối với  đời sống và phát triển của con người.
Thái độ học tập – Nghiêm túc, Nhiệt tình, tích cực, chăm chỉ, chủ động, sáng tạo – Thực hiện nghiêm túc, tích cực, chăm chỉ – Chưa tích cực, – Không học, không tham gia, không hợp tác

PHỤ LỤC 5: Đánh giá thái độ và thực hiện cách chơi, luật chơi

Tiêu chí đánh giá Mức 4 -Tốt Mức 3 – Khá Mức 2- Trung bình Mức 1 – Yếu
Thái độ thực hiện trò chơi – HS tích cực đoàn kết, phối hợp tốt tham gia trò chơi – Tích cực tham gia trò chơi – Chưa tích cực tham gia trò chơi – Không tham gia trò chơi
Mức độ thực hiện luật chơi – Thực hiện đúng luật – Có 1-2 học sinh chưa đúng luật – Có 3-4 học sinh chưa thực hiện đúng luật – 5 học sinh trở lên chưa thực hiện đúng luật chơi

PHỤ LỤC 6: Đánh giá thái độ, kết quả học tập của lớp

Tiêu chí đánh giá Mức 4 – Tốt Mức 3 – Khá Mức 2 – Trung bình Mức 1 – Yếu
Ý thức thái độ – Tích cực, nhiệt tính, chủ động trong tập luyện – Tích cực nhiệt tình trong tập luyện – 7-10 học sinh chưa tích cực luyện tập, – Trên 10 HS chưa tích cực luyện tập, trang phục chưa đúng, vật chất chuẩn bị chưa chu đáo
Hoàn thành kỹ thuật – Trên 90% HS thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi – Trên 70% HS thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi – Trên 50% HS thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi – Dưới 50% HS thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi

PHỤ LỤC 7: Đánh giá hoạt động vận dụng

Tiêu chí đánh giá Mức 4 – Tốt Mức 3 – Khá Mức 2 – Trung bình Mức 1 – Yếu
Ý thức tự tập luyện – 100% HS tự tập luyện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi ngoài giờ

– Biết tự chuẩn bị trang thiết bị và vệ sinh cá nhân, an toàn bãi tập,

– 80% HS tự tập luyện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi ngoài giờ

– Biết tự chuẩn bị trang thiết bị và vệ sinh cá nhân, an toàn bãi tập

– 50% HS tự tập luyện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi ngoài giờ

– Chưa biết tự chuẩn bị trang thiết bị và vệ sinh cá nhân, an toàn bãi tập

– Dưới 50% HS tự tập luyện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi ngoài giờ
Vận dụng – Vận dụng được một số điều luật vào tập luyện, linh hoạt vào trong cuộc sống hằng ngày

– Luyện tập rèn luyện sức khỏe

– Vận dụng được một số điều luật vào tập luyện

– Luyện tập rèn luyện sức khỏe

– Chưa vận dụng được trong tập luyện

– Luyện tập rèn luyện sức khỏe chưa thường xuyên

– Không tự luyện tập

– Không rèn luyện sức khỏe

 

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án (KHBD) lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp thi GVDG

6. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG

 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *