Chuyên đề hình học trực quan theo chương trình SGK Toán 6 mới

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 260 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề hình học trực quan theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

1.1. HÌNH VUÔNG. TAM GIÁC ĐỀU. LỤC GIÁC ĐỀU.
1.2. HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI. HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN.
2.1. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH.
2.2. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH TRONG THỰC TẾ.
3.1. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG.
3.2. ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TIỄN.
3.3. VAI TRÒ CỦA TÍNH ĐỐI XỨNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN.
4.1. LUYỆN TẬP CHUNG CHƯƠNG 4.
4.2. LUYỆN TẬP CHUNG CHƯƠNG 5.
4.3. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
5.1. ÔN TẬP CHƯƠNG: CÁC HÌNH PHẲNG.
5.2. ÔN TẬP CHƯƠNG: TÍNH ĐỐI XỨNG.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH