Chuyên đề số nguyên theo chương trình SGK Toán 6 mới

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 117 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề số nguyên theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

Dạng 1: SO SÁNH SỐ NGUYÊN.
Dạng 2: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ NGUYÊN.
Dạng 3: TÌM X.
Dạng 4: RÚT GỌN SỐ NGUYÊN.
Dạng 5: TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN.
DẠNG 6: TOÁN CÓ LỜI VĂN.
DẠNG 7: DÃY SỐ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH