ĐÁP ÁN TẬP HUẤN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

0
(0)

Câu 1

Trong SGK KHTN 7, chương 1 được cấu trúc như thế nào (số bài học, số tiết)?

Câu 2

Trong bài 2 chương 1, có bao nhiêu hoạt động để giúp học sinh học tập dựa trên nhiệm vụ?

Câu 3

Khi so sánh sơ lược giữa mảng nội dung “chất và sự biến đổi của chất” (hoá học) thuộc sách KHTN 7 và sách Hoá học 8 thuộc chương trình cũ, chúng ta thấy có sự khá tương đồng giữa chương 1,2 của sách KHTN 7 với chương 1 của sách Hoá học 8. Tuy nhiên các bài học nào sau đây của sách KHTN 7 không có bài học hoặc nội dung tương ứng trong sách Hoá học 8?

Câu 4

Các bài học của sách KHTN 7 được thiết kế để học sinh có thể học tập dựa trên vấn đề. Sau mỗi bài đọc của bài học là các câu hỏi để giúp học sinh có động lực học tập và phát triển tư duy. Chương 1. Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Mục I trang 24 có 2 câu hỏi. Hãy cho biết 2 câu hỏi 1 và 2 đó thuộc mức độ tư duy nào sau đây của học sinh?

Câu 5

Sự tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong chương trình Khoa học tự nhiên 7 được thực hiện dựa trên ba trục cơ bản là:

Câu 6

Mỗi bài học vật lí trong SGK KHTN7 đều có các phần chính sau đây:

Câu 7

Nội dung nào về “âm thanh” có trong chương trình KHTN7 nhưng không có trong chương trình Vật lí THCS? Chọn đáp án đúng.

Câu 8

Trong nội dung về “ánh sáng”, sự khác biệt cơ bản giữa chương trình KHTN7 đối với chương trình Vật lí 7 thể hiện qua nội dung nào dưới đây?

Câu 9

Cảm ứng ở sinh vật là khả năng?

Câu 10

Để thu hút các loài côn trùng, cây nắp ấm tiết ra.

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

1 bình luận trong “ĐÁP ÁN TẬP HUẤN MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *