Đáp án kiểm tra tập huấn SGK Tin 7 – KNTT với cuộc sống

1
(1)

Câu 1

Nội dung môn Tin học trong Chương trình giáo dục 2018 được tóm tắt bằng những cụm từ nào?

Câu 2

Thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” được SGK Tin học lớp 7 thực hiện như thế nào?

Câu 3

Đặc điểm đổi mới căn bản trong SGK Tin học lớp 7 là gì?

Câu 4

Đặc điểm về cấu trúc SGK Tin học 7 là gì?

Câu 5

Mô tả nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của SGK Tin học 7?

Câu 6

Mục tiêu của 47 hoạt động và nhiệm vụ thực hành trong SGK Tin học 7 được thể hiện trong 4 mô tả nào dưới đây?

Câu 7

Lựa chọn nào KHÔNG phải là mục tiêu sử dụng của Hộp kiến thức trong SGK Tin học 7?

Câu 8

Mục tiêu của mục Luyện tập trong mỗi bài học là gì?

Câu 9

Điểm đánh giá thường xuyên nên được thực hiện thế nào?

Câu 10

Nên hiểu như thế nào về tiết dạy minh họa một bài trong SGK Tin học lớp 7 được giới thiệu trong khóa tập huấn?

D. Tiết dạy nhằm hướng dẫn cho GV về phương pháp dạy học tích cực.

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 1 / 5. Số đánh giá 1

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *