Chuyên đề hình học phẳng theo chương trình SGK Toán 6 mới

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 74 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề hình học phẳng theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng.
Dạng 2: Chứng tỏ điểm nằm giữa hai điểm.
Dạng 3: Chứng minh trung điểm của đoạn thẳng và tính độ dài đoạn thẳng.
Dạng 4: Nhận biết góc, đọc tên, đỉnh, cạnh của góc. Xác định được điểm nằm bên trong góc.
Dạng 5: Biết sử dụng thước đo độ để xác định số đo của một góc và biết vẽ góc.
Dạng 6: Biết nhận dạng các góc đặc biệt.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH