Chuyên đề xác suất và thống kê theo chương trình SGK Toán 6 mới

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 117 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề xác suất và thống kê theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

Dạng 1: Thu thập và phân loại dữ liệu.
Dạng 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng.
Dạng 3: Đọc và phân tích dữ liệu từ các dạng biểu đồ để giải quyết các bài toán về nhận xét, so sánh, lập bảng số liệu thống kê.
Dạng 4: các dạng biểu đồ.
Dạng 5: Bài toán về kết quả có thể và sự kiện trong các trò chơi toán học.
Dạng 6: Tính xác suất thực nghiệm.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH