Chuyên đề phân số và số thập phân theo chương trình SGK Toán 6 mới

0
(0)

[ad_1]

Tài liệu gồm 52 trang, tóm tắt lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chuyên đề phân số và số thập phân theo chương trình SGK Toán 6 mới (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo), đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, có đáp án và lời giải chi tiết.

CHỦ ĐỀ 1. PHÂN SỐ – SỐ THẬP PHÂN.
Dạng 1. Nhận biết phân số.
Dạng 2. Tìm điều kiện để biểu thức A/B là một phân số.
Dạng 3. Tìm điều kiện để một biểu thức phân số có giá trị là một số nguyên.
Dạng 4. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức cho trước.
Dạng 5. Viết các phân số bằng với một phân số cho trước.
Dạng 6. Nhận biết phân số tối giản.
Dạng 7. Tìm các phân số bằng với phân số đã cho.
Dạng 8. Tìm điều kiện để một phân số là phân số tối giản.
Dạng 9. Áp dụng quy đồng mẫu nhiều phân số vào bài toán tìm x.
Dạng 10. Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.
CHỦ ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ, PHÂN SỐ THẬP PHÂN.
Dạng 1. Thực hiện phép tính, dãy phép tính.
Dạng 2. Tìm x.
Dạng 3. Tổng các phân số viết theo quy luật.
CHỦ ĐỀ 3. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN.
Dạng 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Dạng 2. Bài dẫn đến tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Dạng 3. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
Dạng 4. Các bài tập có liên quan đến tỉ số của hai số.
Dạng 5. Các bài tập liên quan đến tỉ số phần trăm.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH