Đề kiểm tra cuối kì I môn Tin 7 mẫu mới

0
(0)

Đề thi học kì 1 Tin 7 năm 2021

Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 Tin học 7

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Chương trình bảng tính 2

0.5đ

2

Các thành phần và kiểu dữ liệu 2

0.5đ

2

Sử dụng hàm và công thức 1

0.5đ

3

0.5đ

3

7

Tổng cộng 5

2.5đ

3

1.5đ

3

11

10đ

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học

Phần I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn lưu trang tính em thực hiện

A.Chọn File -> Save -> gõ tên
C. Chọn View ->Save ->gõ tên
B.Chọn File -> Save as -> Gõ lại tên khác
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện?

 1. Nháy đúp chuột vào ô và nhập công thức
  C. Nhập dữ liệu trên thanh công thức
  B. Nháy chuột vào ô và nhập công thức
  D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Kết quả nào sau đây là của biểu thức Sum(6) – max(5)

 1. 11
  B. 1
  C. -1
  D. Tất cả sai

Câu 4: Trong ô C1 có dữ liệu là 18, các ô D1, E1 không có dữ liệu, khi em nhập vào ô F1: =Average(C1:E1) trại ô F1 em sẽ được kết quả là.

 1. 30
  B. #VALUE
  C. 6
  D. Tất cả sai

Câu 5: Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương tình báo lỗi

 1. #VALUE
  B. #NAME
  C. #DIV/0!
  D. #N/A

Câu 6: Hộp tên cho biết thông tin:

 1. Tên của cột
  B. Tên của hàng
  C. Địa chỉ ô tính được chọn
  D. Cả A, B, C sai

Câu 7: Thanh công thức dùng để:

 1. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
  C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
  B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
  D. Cả 3 ý trên.

Câu 8: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng

 1. =Sum(A1;A2;A3;A4)
  B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
  C. =Sum(A1;A4)
  D. =Sum(A1-A4)

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

 1. a) (7+9):(6-2) x(3+1)

Câu 10: Cho trang tính sau:

 1. a) Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu
 2. b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
 3. c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu
 4. d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu 11: Cho trang tính sau:

 1. a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có chứa dữ liệu.
 2. b) Viết công thức sử dụng hàm tính tổng các ô có chứa dữ liệu.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học

 1. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A D B D B C D B
 1. Tự luận (6 điểm)
Câu Nội dung Điểm
Câu 9 a)= (7+9)/(6-2)*(3+1)

b)= (5^3 – 3^2)/((5+2)^2)

1 điểm

1 điểm

 

Câu 10 a)Viết công thức để tính tổng các ô chứa dữ liệu:

= (A1+B1+C1+D1+E1)

b) Viết công thức sử dụng địa chỉ để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu: = (A1+B1+C1+D1+E1)/5

c) Viết công thức sử dụng hàm để tính trung bình cộng các ô chứa dữ liệu

= AVERAGE(A1,B1,C1,D1,E1) hoặc AVERAGE(A1:E1

d) Sử dụng hàm viết công thức tìm ô có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

= Max(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Max(A1:E1)

= Min(A1, B1, C1, D1, E1) hoặc Min(A1:E1)

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 11 a) Viết công thức có sử dụng địa chỉ tính trung bình cộng các ô có dữ liệu:

= AVERAGE(B2:C5,D7:F8)

b) Viết công thức sử dụng hàm để tính tổng các ô có chứa dữ liệu:

= Sum(B2:C5,D7:F8)

1 điểm

1 điểm

 

 

Tin 7:Tải về tại đây

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *