HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MODULE 3 – LỊCH SỬ ĐỊA LÝ

0
(0)

Trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Lịch sử, Địa lý

Câu 1: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) trong dạy Lịch sử và Địa lý ở trường Tiểu học?

Đáp án: Ưu điểm nói bật của phiếu đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nảo sau đây là đúng vẻ đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy Lịch sử và Địa lí ở trường tiêu học?

Đáp án: Là đánh giá kết quá đâu ra và quá trình dẫn đến kết quá học sinh đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

Đáp án: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào sau đây là đúng vẻ đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học sinh tiều học?:

Đáp án: là sự mô tả các mức độ phái triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường tiêu học?

Đáp án: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc chỉ chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường tiểu học?

Đáp án: Sử dụng câu hỏi mở đề đánh giá mang lai sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm

Câu 7: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để tổ chức cho học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng các công cụ Địa lý?

Đáp án: Bảng kiểm

Câu 8: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả các mối quan hệ Địa lý của học sinh?

Đáp án: Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Những phát biếu nào sau đây không đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học?

Đáp án: Bảng kiếm là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.

Câu 10: Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cản tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

Đáp án: Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng với đặc điểm của loại hình đánh giá đánh giá định kì

Đáp án: Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 12: Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là.

Đáp án: Thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh chóng.

Câu 13: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

Đáp án: Thang đo dạng đồ thị.

Câu 14: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động nhóm của người học?

Đáp án: Thang đo dạng số.

Câu 15: Công cụ đánh giá nào sau đây phủ hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình bảy ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của học sinh?

Đáp án: Phiêu đánh giá theo liêu chỉ.

Câu 16: Công cụ đánh giá nào sau đây phủ hợp nhất cho việc thu nhập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

Đáp án: Câu hỏi mở.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của “đánh giá là học tập”?

Đáp án: Thường thực hiện trong suốt quá trình học tập.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ
BÀI TẬP CUỐI KHOÁ MODULE 3 CÁC MÔN
TẠI ĐÂY

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *