Bài tập buổi 4: Giải phương trình bậc hai

5
(1)

Giải các phương trình bậc hai sau:

 1. x2 – 3x + 2 = 0
 2. x2 – 3x – 4  = 0
 3. x2 – 5x + 6 = 0
 4. x2 – 5x  – 6 = 0
 5. x2 + 5x – 6 = 0
 6. x2 + 5x + 4 = 0
 7. x2 – 7x +12 = 0
 8. x2 – 7x – 8 = 0
 9. x2 – 9x + 20 = 0
 10. x2 – 6x + 8 = 0
 11. x2 – x – 30 = 0
 12. x2 – (2m-1)x  -m2 -42m +1  = 0 (Khi m = 1)
 13. x2 – 2x  – m = 0 (Khi m = 8)
 14. x2 – 7x + m = 0 (Khi m = 10)
 15. x2 – 2mx + m2 – 1= 0 (m = 4)

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 5 / 5. Số đánh giá 1

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *