The anotation the class of 8 format file has a detail [word]

0
(0)

[ad_1]

Bài tập đồng dạng tam giác lớp 8 có chi tiết.

1.Tam giác đồng dạng

Nếu hai tam giác có ba góc tương ứng với nhau và ba cạnh tương ứng thì hai tam giác đó được gọi là đồng dạng.

Đồng dạng trường của tam giác thường

  • Hai tam giác có ba cặp tỉ lệ tương ứng với nhau thì đồng dạng. (cạnh-cạnh-cạnh).
  • Hai tam giác có hai cặp tương ứng với nhau thì đồng dạng. (góc-góc).
  • Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng với tỷ lệ xen kẽ giữa hai cặp cạnh cạnh nhau thì đồng dạng. (cạnh-góc-cạnh).

Đồng dạng trường của tam giác vuông

Định lí 1: Nếu cạnh huyền và cạnh góc của tam giác này với cạnh huyền và cạnh góc của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.

Định lí 2: Nếu hai cạnh góc của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh góc của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng. (hai cạnh góc vuông)

Định lí 3: Nếu góc của tam giác vuông bằng góc của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng. (góc)

Đồng dạng tam giác tính chất là gì?

  • Tỉ lệ hai đường phân giác, hai đường cao, hai đường trung tuyến, hai bán kính nội và ngoại tiếp, hai chu vi tương ứng của hai tam giác đồng dạng với tỉ lệ đồng dạng.
  • Tỉ lệ biến dạng hai đồng dạng, bằng đồng dạng số bình thường.

Các chứng chỉ phương pháp minh hai tam giác đồng dạng lớp 8

  • Method 1: Hai tam giác được coi là đồng dạng nếu chúng có tỉ lệ cạnh tranh và tỉ lệ tương ứng.
  • Phương pháp 2: Định lý thuyết: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh thì nó vạch ra trên cạnh những đoạn thẳng tương ứng với tỷ lệ.
  • Phương pháp 3: CM các điều kiện cần và đủ để hai tam giác đồng dạng: Hai tam giác có các cặp đồng giác tương ứng thì đồng dạng. Hai tam giác có hai cặp tương ứng với nhau thì đồng dạng. Hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng, hai góc xen giữa hai cặp cạnh cạnh nhau thì đồng dạng.
  • Phương pháp 4: Chứng minh trường hợp 1 (cạnh-bên-cạnh): Nếu 3 cạnh của tam giác kia tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì đồng dạng 2 tam giác đó.
  • Phương pháp 5: Chứng minh trường hợp 2 (cạnh-góc-cạnh): Nếu 2 cạnh của tam giác này tỷ lệ với 2 cạnh của tam giác kia và 2 góc được tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.

2. No format of the Tam giác file

First đồng dạng trường

Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Minor đồng dạng trường

Nếu tỉ lệ hai cạnh của tam giác kia và tỉ lệ tạo bởi hai cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.

Minor ba đồng dạng trường

Định lí: Nếu hai góc của tam giác lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

Đồng dạng trường của tam giác vuông

Check up the type of 8 format files
Check up the type of 8 format files[ad_2]

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *