Bài phân tích tia chất lượng của góc – toán 7 có đáp án

0
(0)

[ad_1]

Bài của góc phân giác tia chất lượng. Tài liệu nội dung sẽ gửi đến các khái niệm và tính chất tia phân giác of a angle. Bên cạnh đó là bài viết đa dạng, đầy đủ, có hướng dẫn giải chi tiết.

Check out of the angle file feature

Cần nhớ kiến ​​thức

Tia phân giác là gì?

Tia phân tích của một góc được định nghĩa theo một cách tương đồng. Nó là tia nằm giữa 2 cạnh góc 1 và góc chia đó thành 2 góc nhau.

Bài của góc phân giác tia chất lượng
Bài của góc phân giác tia chất lượng

Ví dụ: Ta có góc xOy. Nếu tia On nằm giữa 2 tia Ox và Oy đồng thời chia góc xOy thành 2 góc nhau thì người ta gọi tia On là tia phân giác của góc xOy.

Cách vẽ phân giác tia của một góc dựa vào tính chất tia phân giác của một góc

To draw the beam of a angle of any, các bạn đọc có thể làm theo 2 cách như sau:

Cách 1: Sử dụng thước đo độ. Set point 0 on trùng khớp kích thước với đỉnh của góc. Lấy số đo góc chia đôi, đánh dấu điểm chia đôi. Use the size words from the top of angle to point has been đánh dấu cho ta được tia phân giác.
Cách 2: Sử dụng phương pháp gấp giấy. Use paper with the shape is square or the textured. Vẽ bất kỳ góc nào trong đó có một tia là cạnh của tờ giấy. Gấp giấy sao cho 2 tia của góc trùng lặp với nhau. Nếp gấp thành chính là tia phân giác của góc vẽ.

Tính phân giác tia chất lượng của một góc

Tia phân tích của một góc có 2 tính chất tương ứng quan trọng mà bạn đọc cần phải nắm được. Cụ thể bao gồm:

Tia phân giác của một góc chia nhỏ thành 2 góc nhỏ có số đo bằng nhau và bằng một nửa góc ban đầu.
Tất cả các điểm đều nằm trên tia phân giác của một góc, cách đều 2 tia tạo thành góc.

Dấu hiệu nhận biết tia phân giác của một góc

Dựa vào các tính chất trên, chúng ta có thể dễ dàng liệt kê các dấu hiệu để nhận biết phân giác tia của một góc.

Tia bất kỳ chia một góc thành 2 góc bằng nhau và có số đo bằng một nửa góc thì là tia phân giác của góc đó.
Tia is in a angle and the point on that way đều 2 tia được tạo thành góc thì là tia phân giác của một góc.

Các bài tập về tính chất tia phân giác của một góc

Câu 1: Toàn bộ định nghĩa và tính chất tia phân giác của một góc?
Tia phân giác của một góc nằm giữa 2 tia tạo thành góc.
Tia phân giác của một góc nằm giữa 2 tia tạo thành góc và chia góc đó thành 2 góc nhau.
Tia phân giác của một góc chia thành 2 góc nhau.
Tia phân giác của một góc chia thành 2 góc có số đo gấp 2 lần.
Tia phân giác của một góc nằm giữa 2 tia tạo thành góc và chia góc đó thành 2 góc nhau.

Select B.

Câu 2: Góc xOy có số bằng 120 độ. Cho tia phân giác Oz. Số đo của góc xOz là?
60 độ.
40 độ.
80 độ.
55 độ.
Tia phân giác Oz chia góc xOy thành 2 góc nhau có số đo bằng một nửa số đo của góc xOy => Số đo góc xOz là 60 độ.

Select A.

Câu 3: Cho góc xOy là góc vuông. Tia phân giác Oz cho số đo góc yOz là?
60 độ.
45 độ.
70 độ.
50 độ.
Góc xOy là góc vuông nên có số đo bằng 90 độ. Số đo góc yOz bằng một nửa số đo góc xOy và bằng 45 độ.

Select B.

Câu 4: Cho góc xOy bằng 120 °. Vẽ 2 tia Oz và Ot sao cho Oz là tia phân giác của góc xOy, Ot vuông góc với Oz. Tính số đo góc xOz và góc xOt.
xOz = 60; xOt = 40 độ.
xOz = 60; xOt = 30 độ.
xOz = 60; xOt = 40 độ.
xOz = 30 độ; xOt = 60.
Oz là tia phân giác của góc xOy, góc xOz bằng 60 độ. Tia Ot vuông góc với Oz góc xOt = 90 – 60 = 30.

Select B.

Câu 5: Cho góc AOB có số đo là 170 độ. Kẻ tia phân giác Oy. Hỏi góc BOy là góc gì?
góc nhọn
góc tù
góc vuông
góc bẹt
Oy là tia phân giác của góc AOB, số đo góc Boy = 1 / 2AOB = 85 độ = >> góc BOy là góc nhọn.

Câu 6: Góc xOy có số đo bằng 120 độ. Kẻ tia phân giác Oz. Tia Ot hợp với Ox một góc bằng 30 độ. Số đo góc tOz là bao nhiêu?
80 độ.
85 độ.
90 độ.
30 độ.
Tia phân giác Oz cho góc xOz = 60. Mét góc tOx bằng 30 độ => góc tOz = 90 độ.

Select C.[ad_2]

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *