Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo

0
(0)

Phụ lục 3
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN ; Lớp: 7

Họ tên:………………………………..

Đơn vị công tác:………………..

LƯU Ý: Tất cả những nội dung góp ý đều mang tính chất cá nhân

Nội dung góp ý:

– Nhìn chung cả ba bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học.

– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, tác giả Huỳnh Văn Sơn (tổng chủ biên), NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương. Trang 5, 6 1. Em hãy đọc các thông tin và trả lời câu hỏi sau. Bổ sung thêm tranh ảnh.

Các tiêu đề mục khám phá.

Kênh chữ quá nhiều.
Trang 5, 6, 7, 8. 1. Em hãy đọc các thông tin và trả lời câu hỏi sau.

2. Em hãy quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt. Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng.
Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Trang 11, 12, 13. 1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.

2. Em hãy quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi.

3. Quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.

Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt. Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng.
Trang 13 3. Em hãy quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu. Bổ sung tranh ảnh chưa thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Chưa có tranh ảnh thể hiện rõ yêu cầu cần đạt về phê phán thái độ ích kỉ, thờ ơ.
Bài 3. Học tập tích cực, tự giác Trang 16, 17, 18. 1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.

2. Em hãy quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt. Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng.
Bài 4. Giữ chữ tín. Trang 21, 22, 23. 1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.

2. Em hãy quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt. Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng.
Trang 22. 2. Em hãy quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi. Bổ sung tranh ảnh chưa giữ chữ tín. Chưa có tranh ảnh thể hiện rõ yêu cầu cần đạt về phê phán thái độ chưa giữ chữ tín.
Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa. Trang 28, 29, 30. 1. Em hãy kể tên các di sản văn hóa ứng với các hình sau. Em biết gì về các di sản văn hóa đó?

2. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc thông tin và thực hiện các yêu cầu.

4. em hãy thảo luận về các hành vi sau theo yêu cầu dưới đây.

Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt. Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng.
Trang 29. 3. Em hãy đọc thông tin và thực hiện các yêu cầu.

Trích điều 14 luật di sản văn hóa 2001

Bổ sung thông tin những di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Trích luật di sản văn hóa 2013.

Nội dung bài chưa thấy đề cập.

 

Cập nhật luật

Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng . Trang 37. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Bổ sung thêm hình ảnh về những căng thẳng trong học tập, cuộc sống. Kênh thông tin còn quá ít chưa làm nổi bậc các tình huống căng thẳng.

Người góp ý
(Kí và ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Chuyên đề bồi dưỡng HSG các môn THCS

6. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp GVDG

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *