Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh / thành phố có lời giải

0
(0)

 

Tài liệu gồm 248 trang, tuyển tập 50 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp tỉnh / cấp thành phố có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Điện Biên 2018 – 2019.
2. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Lạng Sơn 2018 – 2019.
3. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An 2018 – 2019.
4. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Bình 2018 – 2019.
5. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai 2018 – 2019.
6. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2018 – 2019.
7. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Phước 2018 – 2019.
8. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sơn La 2018 – 2019.
9. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Ninh Bình 2018 – 2019.
10. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nam Định 2018 – 2019.
11. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bắc Ninh 2018 – 2019.
12. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hưng Yên 2017 – 2018.
13. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Khánh Hòa 2017 – 2018.
14. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Kiên Giang 2017 – 2018.
15. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2017 – 2018.
16. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2017 – 2018.
17. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hải Dương 2017 – 2018.
18. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2016 – 2017.
19. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An 2016 – 2017.
20. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Nam 2016 – 2017.
21. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hải Dương 2016 – 2017.
22. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bắc Ninh 2016 – 2017.
23. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai 2016 – 2017.
24. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hưng Yên 2016 – 2017.
25. Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh 2016 – 2017.
26. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hải Dương 2015 – 2016.
27. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2015 – 2016.
28. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An 2015 – 2016.
29. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2015 – 2016.
30. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hưng Yên 2015 – 2016.
31. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Phú Thọ 2015 – 2016.
32. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nam Định 2015 – 2016.
33. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đăk Lăk 2015 – 2016.
34. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Long 2015 – 2016.
35. Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hà Nội 2015 – 2016.
36. Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Đà Nẵng 2015 – 2016.
37. Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố An Giang 2015 – 2016.
38. Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh 2015 – 2016.
39. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hưng Yên 2014 – 2015.
40. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An 2014 – 2015.
41. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Phú Thọ 2014 – 2015.
42. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2014 – 2015.
43. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2014 – 2015.
44. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hải Dương 2014 – 2015.
45. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Khánh Hòa 2014 – 2015.
46. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hải Dương 2014 – 2015.
47. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa 2014 – 2015.
48. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Hưng Yên 2014 – 2015.
49. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Phú Thọ 2014 – 2015.
50. Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2014 – 2015.

 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *