Vở học sinh học kèm SGK Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

0
(0)

 

Giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 tài liệu Vở học sinh học kèm SGK Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1), tài liệu gồm 156 trang.

Mục lục:
PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1 SỐ TỰ NHIÊN 4.
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 5.
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 9.
Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên 14.
Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 18.
Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính 22.
Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng 25.
Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 29.
Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 32.
Bài 9. Ước và bội 35.
Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 40.
Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 45.
Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất 46.
Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 53.
Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 60.
Bài tập cuối chương 1 61.
CHƯƠNG 2 SỐ NGUYÊN 68.
Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 67.
Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên 73.
Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên 76.
Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên 85.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên 93.
Bài tập cuối chương 2 95.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3 CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN 98.
Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều 99.
Bài 2. Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân 106.
Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 115.
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 120.
Bài tập cuối chương 3 122.
PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 4 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 124.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu 125.
Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng 131.
Bài 3. Biểu đồ tranh 135.
Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép 140.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương 149.
Bài tập cuối chương 4 150.

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *