Kiểm Tra 15 Phút Online Sinh 7 Bài Khái Quát Về Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Sinh Vật-Đề 2

0
(0)

Kiểm tra 15 phút online Sinh 7 bài Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật-Đề 2. Các bạn làm thử để kiểm tra kiến thức và ôn tập.

0 of 10 questions completed

Questions:

Kiểm Tra Online Môn Sinh Lớp 7 Bài 36 Khái Quát Về Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Sinh Vật-Đề 1

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Bạn trả lời đúng 0 trong 10 câu hỏi

Thời gian bạn đã làm bài:

Time has elapsed

Điểm của bạn: 0
Số câu bạn đã làm: 0
Số câu bạn làm đúng: 0 với số điểm là 0
Số câu bạn làm sai: 0 với số điểm bị mất là 0

Có mấy loại mô phân sinh?

Mô phân sinh đỉnh có chức năng gì?

Mô phân sinh bên có chức năng gì?

Sinh trưởng của sinh vật là gì?

Phát triển cuả sinh vật là gì?

Mô phân sinh là

Giai đoàn nào sau đây là sự phát triển của sinh vật?

Giai đoạn nào là sự sinh trưởng của sinh vật?

Tại sao thân cây to ra được?

Tại sao giai đoạn sự sinh trưởng của cây cam từ cây con lớn lên thành cây cam trưởng thành có xen lẫn sự phát triển?

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *