Kiểm Tra Online Môn Sinh 7 Bài Cảm Ứng Ở Sinh Vật Và Tập Tính Ở Động Vật-Đề 2

0
(0)

Kiểm tra online môn Sinh 7 bài Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật-Đề 2. Các bạn làm thử để kiểm tra kiến thức và ôn tập.

0 of 10 questions completed

Questions:

Kiểm Tra Online Môn Sinh Lớp 7 Bài 33 cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật-Đề 2

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Bạn trả lời đúng 0 trong 10 câu hỏi

Thời gian bạn đã làm bài:

Time has elapsed

Điểm của bạn: 0
Số câu bạn đã làm: 0
Số câu bạn làm đúng: 0 với số điểm là 0
Số câu bạn làm sai: 0 với số điểm bị mất là 0

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật:

Phát biểu nào sau đây thường đúng khi nói về cảm ứng ở thực vật:

Tập tính bẩm sinh là loại tập tính:

Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh của động vật:

Đâu không phải là tập tính của động vật:

Các tác nhân của môi trường tác động đến cơ thể sinh vật được gọi là?

Đâu là tác nhân kích thích của hiện tượng tua cuốn của cây cuốn vào giá thể:

Trong các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại sau, biện pháp nào ứng dụng tập tính động vật:

Con người đã vận dụng tập tính vào quá trình nào:

Sử dụng các từ gợi ý: bên trong (I), cơ thể (II), phản ứng (III) để hoàn thành đoạn thông tin sau khi nói về cảm ứng theo thứ tự:
Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và …(1)…lại các kích thích từ môi trường…(2)….và môi trường bên ngoài của …(3)…sinh vật.

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *