Đề học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bù Đăng – Bình Phước

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bù Đăng – Bình Phước:
+ Cho hàm số y = 2x − 1 có đồ thị là đường thẳng (d) và hàm số y = -x + 5 có đồ thị là đường thẳng (d’). a) Vẽ đồ thị hai hàm số đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy. b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị (d) và (d’) bằng phép tính.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 6cm, C = 60°. Hãy tính độ dài các cạnh AC, BC, đường cao AH và đường trung tuyến AM của tam giác ABC.
+ Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi Ax và By là hai tiếp tuyến với nửa đường tròn (Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A, B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự tại C, D. a) Chứng minh: CAM cân. b) Chứng minh: COD = 90. c) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. d) Giả sử AM = R, gọi I là giao điểm của AM và OC. Tính độ dài IC theo R.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH