Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Trà Ôn – Vĩnh Long

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi chọn học sinh giỏi vòng huyện môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; đề thi được biên soạn theo hình thức tự luận với 06 bài toán, thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề).

Trích dẫn Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Trà Ôn – Vĩnh Long:
+ Chứng minh rằng 2^70 + 3^70 chia hết cho 13. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 2(x + y) + 1 = 3xy.
+ Cho M bất kì trên đường tròn tâm O đường kính AB. Tiếp tuyến tại M và tại B của (O) cắt nhau tại D. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OD cắt MD tại C và cắt BD tại N. a. Chứng minh rằng B, D, M, O cùng thuộc một đường tròn. b. Chứng minh DC = DN. c. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. d. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống AB, I là trung điểm của MH. Chứng minh B, C, I thẳng hàng.
+ Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + 2y + 3z ≥ 20. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + y + z + 3/x + 9/2y + 4/z.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH