Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Quế Võ – Bắc Ninh

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 11 tháng 01 năm 2023.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi huyện Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Quế Võ – Bắc Ninh:
+ Tìm các số tự nhiên x; y sao cho x2 + 3x + 1 = 5y.
+ Có bao nhiêu cách viết các số tự nhiên từ 1 đến 15 thành một dãy sao cho tổng của hai số liên tiếp bất kỳ trong dãy đều là số chính phương.
+ Cho hai đường tròn (O) và (O’) thay đổi nhưng luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B cố định. Gọi M là trung điểm của OO’ và T là điểm đối xứng với A qua M. Đường tròn tâm T bán kinh TA tương ứng cắt các đường tròn (O) và (O’) tại các giao điểm thứ hai là E và F. a) Chứng minh rằng AE là tiếp tuyến của đường tròn (O’) b) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF luôn đi qua một điểm cố định khác A, khi hai đường tròn (O) và (O’) thay đổi nhưng luôn đi qua A, B c) Trên đường tròn (O) lấy điểm P bất kỳ sao cho PA cắt (O’) tại Q. Chứng minh rằng TP = TQ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH