Đề kiểm tra cuối kì I Toán 9 mẫu mới

0
(0)

Đề chỉ mang tính chất tham khảo theo cấu trúc của Bộ gồm 12 câu trắc nghiệm (3,0 điểm) và các câu tự luận. Bao gồm ma trận, đề và đáp án

MÃ ĐỀ  01
 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau.

Câu 1. Căn bậc hai số học của 36 là

A. 6. B. 18. C. -6. D. ±6.

Câu 2. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R?

A. y = -3x + 1; B. y = -x + 1; C. y = -2 + x; D. y = -x – 2.

Câu 3. Trong tam giác vuông, bình phương đường cao sẽ bằng tích

A. cạnh huyền. B. hình chiếu. C. hai hình chiếu D. hai cgv

Câu 4. Tỉ số lượng giác tan 300 bằng

A. B.  C.  D.

Câu 5. Đường thẳng nào song song với đường thẳng y = -2x + 1?

 1. y = 2x-1 B. y = 2x +8                 C. y = 1 + 2x              D. y = -2x+ 6

Câu 6. Biểu thức  có nghĩa khi

A. x  2 B. x ≥ 4 C. x ≠ 2  D. x < 4

Câu 7. Qua ba điểm không thẳng hàng ta vẽ được mấy đường tròn đi qua ba điểm đó?

A. 0 B. 1 C. 2  D. 3

Câu 8. Trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác tan được tính bằng tỉ số của hai cạnh nào?

A. kề và huyền B. đối và kề C.đối và huyền  D.kề và đối.

Câu 9. Biểu thức M =  có giá trị rút gọn bằng bao nhiêu?

 1. A.       B.                          C. –                       D.

Câu 10. Cho ABC vuông tại A, cạnh BC = 10 cm, . Độ dài cạnh AC gần bằng

A. 5 cm. B. 5,8 cm. C. 20 cm.  D.  cm.

Câu 11. Cho đường tròn (O; 5 cm) có dây AB = 6 cm kẻ đường kính vuông góc với dây AB tại H. Độ dài OH bằng bao nhiêu?

 1. 11cm                    B. 3 cm                         C. 4 cm                       D. 5cm

Câu 12. Nếu   thì x bằng

 1. 2.                          B. 8                               C. -4.                          D. -8
 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (1,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (n – 1)x + 2 (n là tham số, n≠1)

 1. a) Tìm n để hàm số trên là hàm số đồng biến?
 2. b) Tìm n để đồ thị của hàm số trên đi qua điểm A(1;3)

Câu 14. (2,0 điểm) Cho biểu thức  

 1. a) Tìm điều kiện của x để A xác định.
 2. b) Rút gọn A
 3. c) Tính giá trị của A khi x = 4

Câu 15. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB, gọi H là trung điểm của OB. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H.

 1. a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại C
 2. b) Chứng minh OD = BC
 3. c) Cho AB = 12cm. Tính độ dài CD

Câu 16. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = .

Họ và tên học sinh…………………………………………..Số báo danh:…………..

Tải về tại đây

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *