Đề kiểm tra học kì I Toán 7 – Mẫu mới

0
(0)

Đề chỉ mang tính chất tham khảo theo cấu trúc của Bộ gồm 12 câu trắc nghiệm (3,0 điểm) và các câu tự luận. Bao gồm ma trận, đề và đáp án

 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái (A, B, C, D) đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả của phép tính

 1.         B.                                 C.                                   D.

Câu 2. Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính

A.Là số nguyên âm                                                                        B.Là số nguyên dương

C.Là số hữu tỉ âm                                                                           D.Là số hữu tỉ dương

Câu 3. Kết quả của phép tính

A.3,271                              B.3,361                          C.3,371                           D.3,37

Câu 4. Kết quả làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba

A.79,3                                B.79,38                           C.79,382                         D.79,383

Câu 5. Kết quả của phép tính

A.7                                      B.                                 C.                                    D.1

Câu 6. Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức

 1. và                 B.  và              C.  và               D.  và

Câu 7. Hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh của     là

 1.                        B.                           C.                        D.

Câu 8. Nếu hai đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 1. Hai góc trong cùng phía bằng nhau                            B. Hai góc đồng vị bằng nhau
 2. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°            D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 9. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c, biết a∥b, a⊥c. Kết luận nào đúng

 1. b∥c B. b⊥c                              C. a⊥b                      D. a∥c

Câu 10. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c, biết a∥b, b∥c. Kết luận nào đúng

 1. b∥c B. a⊥c                              C. a cắt c                      D. a trùng c

Câu 11. Cho △ABC vuông tại A. Khi đó

 1. +  =                B.  +  =               C.  +  =             D.  +  =

Câu 12. Cho ΔABC = ΔDEF. Biết  = 30°. Khi đó

 1. = 30°                     B.  = 42°                        C.  = 32°                    D.  = 66°
 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính

 1. a) b)

Câu 14. (1,0 điểm) Tìm x

 1. x – 0,5 = 2,5 b)3x –  = 2x +

Câu 15. (1,5 điểm) Số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 2:3:4. Tính số đo mỗi góc của tam giác đó?

Câu 16. (3,5 điểm) Cho tam giác MAN có AM = AN. Từ A kẻ AI cắt MN tại I sao cho IM = IN. Chứng minh:

 1. a) MAI = NAI   b) AI là tia phân giác của                      c) AI ⊥ MN

Tải về tại đây 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *