Hướng dẫn học tập module 9 – Tin học THCS

0
(0)

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS – Ôn tập

1. “…là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học” Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Học liệu số.

2. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

3. ……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình TPACK.

4. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

5. Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Câu hỏi Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong quá trình công tác giảng dạy chưa?

Trả lời:

Đã, đang và tiếp tục sử dụng trong quá trình giảng dạy

Câu hỏi Nếu đã từng sử dụng, Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý khi sử dụng phần mềm đó trong dạy học hoặc giáo dục.

Khi sử dụng phần mềm dạy học cho một bài dạy, chúng ta cần xây dựng tốt kế hoạch bài dạy trước khi chuẩn bị sử dụng phần mềm. Hiện nay rất nhiều người còn có thói quen làm ngược lại.

POWERPOINT nội dung trình bày cần ngắn gọn, không lạm dụng, khi dạy các môn tự nhiên có thể chỉ xem như là một bảng phụ để vẽ các hình ảnh, đưa ra các đoạn video…

Thực hành & luyện tập

Đây là công việc tự thực hành tuỳ chọn theo cá nhân.

Hoạt động này hướng dẫn cài đặt một số công cụ, phần mềm phục vụ việc giảng dạy và phát trển chuyên môn. Thầy/cô tuỳ chọn xem và thực hành theo hướng dẫn một số công cụ, phần mềm phù hợp với nhu cầu của mình.

Hướng dẫn thực hiện công việc:

Bước 1. Nhấn chọn vào nút lệnh “Tải tài liệu”. Bảng tài liệu về các phần mềm sẽ hiển thị.

Bước 2. Hãy lựa chọn những phần mềm mà Thầy/Cô muốn tìm hiểu và nhấn vào biểu tượng con mắt để xem trực tiếp hoặc nhấn vào nút tải để tải tài liệu về máy.

Bước 3. Thực hành & luyện tập theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ để có hiểu biết cơ bản về phần mềm trong hoạt động dạy học môn Tin học.

Câu hỏi 1: Thầy/Cô có thể kể tên những phần mềm khác mà mình sử dụng trong quá trình công tác.

Trả lời:

Word, Excel, Power Point, Ispring, Plicker, Quizziz, EnetViet, Azota ,…

Câu hỏi 2. Thầy/Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc sản phẩm thực hiện theo hướng dẫn của PNV.

Trả lời:

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 2

1. Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

2. Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

PowerPoint.

3. Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Kahoot.

4. Để tổ chức cho học sinh tương tác học tập trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp?

Google Classroom.

Padlet.

5. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

6. Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Phần cứng máy tính” cho môn Tin học, THCS. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

7. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, … được xem là:

Học liệu số

8. Hãy lựa chọn các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục hiện nay.

máy chiếu vật thể

9. Giáo viên trình chiếu bài trình chiếu đa phương tiện bài “Phần cứng máy tính” – môn Tin học cho học sinh lớp 7. Giáo viên đang thực hiện:

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

10. Giáo viên sử dụng phần mềm Padlet để thông báo nội dung học tập và nhận bài tập của học sinh môn Tin học, THCS cho giai đoạn giãn cách xã hội. Giáo viên đang thực hiện:

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu hỏi 1. Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để lựa chọn thiết bị công nghệ, học liệu số phù hợp với các hoạt động dạy học môn Tin học thực hiện ở PGNV.

thuận tiện, hiệu quả, dễ sử dụng

Câu hỏi 2: Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để lựa chọn phần mềm phù hợp với các hoạt động dạy học và giáo dục môn Tin học thực hiện ở PGNV.

Trả lời:

Phần mềm ổn định, tiện ích, thao tác tốt;

  • Phù hợp với nội dung dạy học.
  • Phù hợp với cơ sở vật chất của đơn vị.
  • Đáp ứng yêu cầu cần đạt
  • Đơn giản, dễ sử dụng, nhất là với người học
  • Giao diện thân thiện.
  • Thiết thực, hiệu quả

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 3

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

2. Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Tin học:

Tynker.

Microsofr Visio.

Scratch.

3. Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

5 bước.

4. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời

1- Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2- Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3- Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4- Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5- Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

6. Đối với học sinh khối THCS, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua?

Padlet

Google classroom

7. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

8. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Google Classroom.

Dạy học thông qua Microsoft Teams.

9. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Google classroom.

10. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể phần mềm nào sau đây để kiểm tra người học với hình thức học từ xa trong môi trường học ảo – VLE:

Google Classroom.

Kahoot.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 4

1. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

3. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

4. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

5. Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Forms

Link tải tài liệu module 9: Tải về
Link tải sản phẩm mô tả: Tải về
Link tải KHDH môn Toán: Tải về

Link tải KHDH môn KHTN: Tải về

Tham khảo các module khác Tại đây

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *