Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ba Vì – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và bảng hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ba Vì – Hà Nội:
+ Cho đường thẳng (d): 𝑦 = (𝑚2 + 3)𝑥 + 4 a) Tìm m đề đường thẳng (d) song song với đường thẳng 𝑦 = 4𝑥 + 3 b) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) lớn nhất.
+ Người ta dựng một chiếc thang dài 4m vào một bức tường. Hỏi chân thang phải cách chân tường bao nhiêu mét để thang ở vị trí an toàn nhất với góc tạo bởi cái thang và mặt đất là 63o. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).
+ Cho đường tròn tâm O bán kính R, điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Kẻ BH vuông góc với AO (H thuộc AO), tia BH cắt đường tròn (O) tại điểm C. a) Tam giác AOB là tam giác gì? Vì sao? b) Chứng minh OH.OA = R2 c) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O). d) Điểm E thuộc cung nhỏ BC, điểm F thuộc cung lớn BC. Tiếp tuyến tại E cắt tia AB, AC lần lượt tại P và Q. Tiếp tuyến tại F cắt tia AB, AC lần lượt tại M và M. Chứng minh rằng 𝐶∆𝐴𝑃𝑄 = 𝐴𝑀 + 𝐴𝑁 − 𝑀𝑁 (trong đó 𝐶∆𝐴𝑃𝑄 là chu vi tam giác APQ).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH