Đề học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tây Sơn – Bình Định

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Tây Sơn – Bình Định:
+ Cho đường thẳng (d1): y = 2x + 2. a) Vẽ đồ thị hàm số (d1): y = 2x + 2 trên mặt phẳng toạ độ Oxy. b) Tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2): y = x – 3. c) Cho đường thẳng (d3): y = mx + 5. Tìm giá trị của m để ba đường thẳng (d1), (d2), (d3)cắt nhau tại một điểm.
+ Cho đường tròn (O) đường kính bằng 4cm. Lấy một điểm A nằm ngoài (O) sao cho OA = 4cm, vẽ tiếp tuyến AB với (O) (B thuộc (O)), vẽ dây BC vuông góc OA tại I. a) Tính độ dài AB, BI. b) Chứng minh: AC là tiếp tuyến của (O). c) Gọi D là giao điểm của BO và (O). Dựng H và K là chân đường vuông góc vẽ từ C lên AB, BD. Chứng minh H, I, K thẳng hàng.
+ Cho các số thực dương x và y thỏa mãn: x + y = 15. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH