Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT thành phố Hải Dương

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT thành phố Hải Dương:
+ Cho hàm số bậc nhất: y = (m – 3)x + 2m – 5 (m là tham số và m khác 3) có đồ thị (d) a) Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến trên R. b) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A (-1;4). c) Tìm giá trị của m để hai đường thẳng (d) và (d’): y = 2x + 4 cắt nhau tại điểm có hoàng độ bằng -3/4.
+ Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tia Ax nằm giữa AB và AO cắt đường tròn (O;R) tại hai điểm C và D (C nằm giữa A và D). Gọi M là trung điểm của dây CD, kẻ BH vuông góc với AO tại H. a) Tính OH.OA theo R. b) Cho ABC = ADB. Chứng minh AC.AD = AH.AO và CHO + CDO = 180° c) Qua C kẻ tiếp tuyến thứ hai với đường tròn (O) cắt OM tại E. Chứng minh ba điểm E, H, B thẳng hàng.
+ Cho a, b, c dương thỏa mãn 6a + 3b + 2c = abc. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH