Đề học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân, thành phố Hà Nội; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 20% trắc nghiệm + 80% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội:
+ Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”. Kết luận của định lí là: A. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng. C. Nó vuông góc với đường thẳng còn lại. D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại.
+ Ba lớp 7A, 7B, 7C đã đóng góp một số sách để hưởng ứng việc xây dựng mỗi lớp học có một thư viện xanh. Biết số sách góp được của lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 6, 4, 5 và tổng số sách góp được của lớp 7A với lớp 7B nhiều hơn số sách của lớp 7C là 45 quyển. Tính số sách của mỗi lớp góp được.
+ (Học sinh không phải ghi GT – KL): Cho xOy = 60°. Vẽ tia Ot là tia phân giác của xOy. a) Tính số đo xOt và tOy? b) Trên tia Ox lấy điểm A. Từ điểm A vẽ tia Am nằm trong góc xOy sao cho xAm = 600. Chứng minh: Oy // Am. c) Tia Am cắt tia Ot tại C. Qua C kẻ đường thẳng song song với Ox, cắt Oy tại B. Chứng minh: Tia CO là tia phân giác của ACB.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH