Đề học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Vũng Tàu – BR VT

0
(0)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% tự luận với 04 bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Vũng Tàu – BR VT:
+ 1. Cho hàm số y = 2x + 4 có đồ thị (d). Hãy chỉ ra hệ số góc, tung độ gốc của (d) rồi vẽ (d). 2. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số bậc nhất y = (2m – 3)x + 2023 đồng biến. 3. Tìm các hệ số a, b của đường thẳng (D): y = ax + b biết (D) song song với đường thẳng y = –0,75x + 3 và (D) đi qua M(−4;1).
+ 1. Một chiếc thang dài 4m. Hỏi cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” bằng 70° (Tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng)? (làm tròn đến 0,1). 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Chứng minh.
+ Cho đường tròn tâm O, bán kính R và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (với A và B là hai tiếp điểm). Tia MO cắt AB tại H. 1. Chứng minh rằng MO vuông góc với AB và OA2 = OH.OM. 2. Kẻ đường kính AC. Tia MC cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm của CD. Chứng minh rằng bốn điểm M, A, O, E cùng thuộc một đường tròn và CE.CM = 2R2. 3. Tia AB cắt OE tại F. Chứng minh rằng CF là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH