Đề kiểm tra cuối kì I môn Toán 9 mẫu mới MT+TN+ĐA

0
(0)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 9 – NĂM HỌC 2021 – 2022  

Dùng chung cho cả hai mã đề

Chủ đề Cấp độ tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Căn bậc hai. Căn bậc ba Nhận biết căn bậc hai số học

Câu 1

 

 

Tìm điều kiện căn bậc hai có nghĩa. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai đơn giản

Câu 5; 8

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Câu 13a

Giải phương trình chứa căn thức

Câu 9

So sánh phân thức chứa căn thức với số 1

Câu 13b

 

Tìm điều kiện để biếu thức chứa căn thức đạt GTNN.

Trục căn thức ở mẫu để rút gọn

Câu 11,12

 

 

 

Số câu

Số điểm  (%)

1

0,25đ (2,5%)

2

0,5đ (5%)

1

1,5đ (15%)

1

0,25đ (2,5%)

1

0,5đ (5%)

2

0,5đ (5%)

8

3,5đ (35%)

Hàm số bậc nhất Nhận biết  hàm số nghịch biến, đồ thị hàm số song song khi nào?

Câu 2,4

Tìm điều kiện của biến để đồ thị hàm số đi qua một điểm

Câu 14a

Tìm điều kiện để hàm số đồng biến

Câu 7

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số bậc nhất

Câu 14b

Số câu

Số điểm  (%)

2

0,5đ (5%)

1

1,0đ (10%)

1

0,25đ (2,5%)

1

1,0đ (10%)

5

2,75đ (27,5%)

Hệ thức lượng trong tam giác vuông Nhận biết tỉ số lượng giác của góc nhọn

Câu 3

Tính số đo góc nhọn trong tam giác vuông

Câu 6

Áp dụng hệ thức lượng tính cạnh trong tam giác vuông

Câu 15a

Số câu

Số điểm  (%)

1

0,25đ (2,5%)

1

0,25đ (2,5%)

1

1,0đ (10%)

3

1,5 đ (15%)

Đường tròn Tính khoảng cách từ tâm đến dây

Câu 10

Vận dụng tính chất đường tròn để chứng minh hình chữ nhật

Câu 15b

Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Câu 15c

Số câu

Số điểm  (%)

1

0,25đ (2,5%)

1

1,0đ (10%)

1

0,5đ (5%)

3

1,75đ (17,5%)

Tổng

Số câu

Số điểm  (%)

 

4

1,0đ (10%)

 

1

1,0đ (10%)

 

4

1,0đ (10%)

 

2

2,5đ (25%)

 

2

0,5đ (5%)

 

3

3,5đ (5%)

 

2

0,5đ (5%)

 

1

0,5đ (5%)

 

19

10đ (100%)

 

 

  

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022  

MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 

MÃ ĐỀ 01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2017 – 2018

Môn: Toán 9

 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau

Câu 1. Căn bậc hai số học của số 16 là

 1. 8                       4                     C.                           D. -4

Câu 2. Hàm số y = ax + b là hàm số nghịch biến trên R khi

 1. a > 0 a < 0               C.                        D. a = 0

Câu 3. Trên hình 1, Sin B bằng

Hình 1
 1.                  C.                          D.

Câu 4. Đồ thị của hàm số y = -3x -1 sẽ song song với đường thẳng

 1. y = 3x y = -3x + 1         C. y = -2x -1                D. y = 3x – 1

Câu 5. Với giá trị nào của x thì căn thức  có nghĩa ?

 1.    B.                C.             D.

Câu 6. Trên hình 2, số đo góc B (làm tròn đến độ) là

 1. 320                300              C. 570                     D. 330

Câu 7. Hàm số y = (3m -1)x + 1 đồng biến trên R khi

 1.                     C.            D.

Câu 8. Biểu thức   rút gọn bằng

 1.           B.          C.                  D.

Câu 9. Phương trình  có nghiệm là

 1. 6     B.  6               C.  4                  D.  4

Câu 10. Cho (O; 10cm) và dây AB = 16cm,

khoảng cách từ tâm đến dây AB là

 1. 6 cm B. 10 cm C. 16 cm           D. 8 cm

Câu 11. Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi

 1. x = 1 B. x = 0          C. x =                          D. x =

Câu 12. Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là:

 1. 2 5                    C. 6                     D.
 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13. (2,0 điểm). Cho biểu thức:

 

 1. Rút gọn biểu thức P
 2. So sánh P với 1

Câu 14. (2,0 điểm). Cho hàm số y = (2n +1)x -2

 1. Tìm n biết đồ thị hàm số trên đi qua điểm A (2; 4)
 2. Với n tìm được ở câu a, hãy tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y với đồ thị hàm số y’ = x – 1

Câu 15.(3,0 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12 cm. Kẻ đường cao AH.

 1. Tính độ dài BC, BH
 2. Đường tròn đường kính BH cắt AB tại D, đường tròn đường kính CH cắt AC tại E. Chứng minh ADHE là hình chữ nhật
 3. Chứng minh rằng DE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BH và cũng là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CH

 

—————Hết—————-

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Toán 9: Tải về tại đây

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *