Hướng dẫn học tập + sản phẩm cuối khoá Công nghệ – THCS

0
(0)

1. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 – Câu hỏi ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ cấp TH theo chương trình GDPT năm 2018

Dạy học hợp tác.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học trực quan.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Công nghệ cấp TH vì

Giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức.

Giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

Học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

4. Chọn các đáp án đúng

Trong Chương trình môn Công nghệ cấp TH, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

Nhận thức công nghệ.

Sản phẩm công nghệ.

An toàn công nghệ.

Dụng cụ chứa mẫu vật về tự nhiên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn Công nghệ cấp TH?

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

6. Chọn các đáp án đúng

Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp TH của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?

Nội dung của chủ đề/bài học.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Cơ sở vật chất của nhà trường.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Việc đánh giá trong dạy học môn Công nghệ 2018 (cấp TH) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù công nghệ được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù công nghệ, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Công nghệ cấp TH?

Đánh giá qua hồ sơ học tập.

Hỏi – đáp.

Kiểm tra viết.

Quan sát.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy chủ đề hoa và cây cảnh trong đời sống, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm công viên Tao Đàn. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

“Thay vì mỗi nhóm sẽ làm tất cả câu hỏi của giáo viên giao trong một lượt thì mỗi nhóm chỉ cần làm một câu hỏi do giáo viên chỉ định và sau đó mỗi nhóm sẽ xoay vòng để góp ý cho những câu hỏi của nhóm khác.” Mô tả trên phù hợp với kĩ thuật dạy học…

Động não.

Công đoạn.

Tia chớp.

Khăn trải bàn.

11. Chọn các đáp án đúng

Tại sao nói phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong dạy học môn Công nghệ cấp TH khai thác được nhiều lợi thế khi ứng dụng công nghệ thông tin?

Hồ sơ học tập đa dạng, phong phú nên có thể số hóa để tiết kiệm không gian và kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ.

Hồ sơ học tập chứng minh được sự tiến bộ của người học về một chủ đề/ lĩnh vực nào đó theo thời gian.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Hồ sơ học tập giúp trưng bày/ giới thiệu thành tích mang tính điển hình của người học.

2. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 – Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp TH?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh.

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

Có thể thay thế vai trò của giáo viên.

2. Chọn các đáp án đúng

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp TH có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học.

Giúp học sinh tự học hoàn toàn, không cần vai trò hướng dẫn, tổ chức của giáo viên.

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm.

3. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ TH là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ.

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống.

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ.

Thiết kế các phần mềm, công cụ chuyên biệt dành cho dạy học Công nghệ.

4. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường TH?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh.

Có thể thay thế vai trò của giáo viên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 – Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

Quản lí các hoạt động của học sinh.

2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghệ cấp TH cho giáo viên?

Youtube.

Gmail.

Google Forms.

Google Classroom.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Video, phim ảnh

Trang web dưới dạng URL

Máy tính và thiết bị liên quan

Giáo trình điện tử

4. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Video Editor.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.

Đồ dùng dạy học.

Nguồn học liệu số.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Kahoot.

Microsoft PowerPoint.

Projector.

Google Classroom.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Làm đồ chơi” – môn Công nghệ lớp 3. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của giáo viên trong dạy học Công nghệ cấp TH là

Google Classroom, Google Forms.

PowerPoint, Video Editor.

Youtube, Kahoot.

OneNote, Gmail.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Kahoot.

ActivInspire.

Máy chiếu.

Google Classroom.

4. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 – Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Facebook

Free Conference Call

Zalo

Zoom Meeting

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm

OneNote.

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

Google Classroom.

4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Công nghệ.

Tính toán.

Tin học.

Ngôn ngữ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

6. Chọn các đáp án đúng

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung về tự nhiên và công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH?

Kahoot.

Gmail.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Tự nhiên và Công nghệ” (Công nghệ 3, Chương trình 2018 trang 11), GV muốn học sinh phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ, giáo viên có thể chọn cộng cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Kahoot.

Youtube.

Gmail.

Video Editor.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Tự nhiên và Công nghệ (Chương trình môn Công nghệ cấp TH 2018), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team

Youtube.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

SẢN PHẨM TỰ LUẬN CUỐI KHOÁ

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp thi GVDG

6. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *